onsdag den 21. august 2013

Klima mavepuster

Læserbrev

Hvis ikke snart over-ambitiøse krav til bondemanden stopper, så vælter læsset. Ja så vil mange bønder blive skubbet ud over deres erhvervs økonomiske overlevelses kant, fødevareindustrien vil miste råvarer og indtjening og hermed arbejdspladser, og det går udover velfærds Danmark, som jo i forvejen er under pres.

 Mange landmænd er heldigvis ved at få pusten igen efter finanskrisens hærgen, men så kommer der lige en mavepuster i form af en teoretisk klimaplan, hvor der lægges op til at landbruget skal være den store bidragsyder. Endnu engang skal Danmark være duksen i EU-klassen, da EU’s mål er at reducere CO2 udledningen med 20 %, men i klimaplanen lægges op til en 40 % CO2 reduktion. 

Flere ministre siger at man ikke vil øge afgifterne overfor landbruget og følgeerhvervene, men foreslår blandt andet at alle gylletanke skal have låg på. Det vil især for mindre bedrifter være en rigtig stor investering, som på kort sigt ikke er rentabel, og banker vil ikke låne til ikke-rentable investeringer. Så selv om afgifter ikke øges, så kan store regninger til gyllelåg, udtagning af jord o.a. altså være fatal for landmandsfamilien. Danmarks fødevareproducenter producerer jo verdens mest klimaeffektive fødevarer, så realiseres klimaplanen med store regninger til landmanden, er det jo en direkte uambitiøs plan, der skader klimaet, da fødevareproduktionen flyttes til udlandet, og Danmark bliver fattigere.

Lige nu laves budgetter i alle landets kommuner og i rigtig mange kommuner er landbrugserhvervet afgørende for at der er råd til børnehaver, skoler og ældrepleje. Det værdsættes heldigvis af flere kommuner bl.a. i Ringkøbing-Skjern og Ikast Brande kommuner.

Så kære landspolitikere, få nu lavet samfundsøkonomiske konsekvensberegninger inden I beslutter hvilke virkemidler, der skal tages i brug, for vi er mange, der er stolte af at være landmænd, men det kan vi ikke betale regninger med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar