torsdag den 22. april 2010

Timeout sikrer landbrugets fremtid

Ud over at solen nu kigger mere frem, glæder vi os i Familielandbruget Vest-Jylland også over, at vi nu har fået en landbrugspakke, Grøn Vækst 2.0 fra regeringen og Dansk Folkeparti. Det er godt og tiltrængt, at der er forståelse for, at landbrugets og fødevareerhvervets konkurrenceevne skal forbedres.

Jeg ser grøn Vækst 2.0 som en meget vigtig time-out for landbruget. Nu kan vi endelig få de nødvendige økonomiske konsekvensberegninger, der skal hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger. Med aftalen er det aftalt, at vi bl.a. får en analyse af erhvervets konkurrencevilkår og produktivitet sammenlignet med de lande, vi i Danmark konkurrerer med. Det er nødvendigt, for vi skal kunne kigge på landbruget i det perspektiv, der meget gerne skulle fremtidssikre et erhverv, der beskæftiger 150.000 mennesker og sikrer landet over 100 mia. i eksportindtægter hvert eneste år.

Det er samfundsøkonomisk helt klart mere fornuftigt at være med til at holde balancen for erhvervet frem for at kvæle det. Jeg tager det som et positivt tegn, at man fra regeringens side godt ved, at der ud over den økonomiske håndsrækning, pakken kommer med, også skal kigges mere indgående på hvordan vi sikrer, at de mål der sættes for landbruget ikke må blive så ambitiøse, at de ikke har rod i virkelighedens verden.

Særligt hæfter jeg med ved, at regeringen med Grøn Vækst 2.0 har valgt at kigge en ekstra gang på, hvordan de ambitiøse politiske miljømål kommer i hus. Vi vil meget gerne være med til at sikre miljøet, og derfor er det godt, at der nu kigges på en målrettet indsats, der samtidig kan tilgodese at der også skal være plads til at drive et mangfoldigt landbrug. For det handler om, at vi, ud over et godt miljø, også fortsat positionerer landbruget som en væsentlig bidragyder i det danske samfund. At grøn energi bliver en del af landbrugets nye forretningsområder, er oplagt – ikke kun for landbrugets, men for hele samfundets fremtid.