søndag den 22. november 2009

1000 tak for opbakning ved valget.


Tak for de 688 stemmer jeg fik ved valget i tirsdags d. 17-11 og mange tak for hilsner og lykkeønskninger.
Jeg vil gøre mit til at leve op til det nye job som byrådskandidat, som jo starter først i det nye år.

Jeg vil sørge for at forberede mig godt, lytte til mit bagland, værne om takt og tone, krydret med humor og holde mig i form. Begge ben skal også gerne blive på jorden,men det sørger min mand for, når vi sammen passer gården herhjemme, som her i weekenden, hvor 3 kvier(1.kalvskøer) fik 4 kalve, dejlig oplevelse.

Det bliver forhåbentlig 4 spændende år, med mange politske resultater og udfordringer.

Med venlig hilsen fra Lone

mandag den 16. november 2009

Mange gode arbejdspladser ønskes


Læserbrev i dagbladet idag:

Kommunens fremtidige serviceniveau skal bl.a. finansieres ved at vi skal have mere gang i erhvervsudviklingen i vores kommune. De virksomheder der er her, skal have alt den medvind, som loven tillader fra kommunal side, og her tænker jeg både politisk og administrativt. Vi skal gøre rigtig meget for at tiltrække nye virksomheder og iværksættere, for kun ved at øge antallet af arbejdspladser og mindske antallet af arbejdsløse, kommer vi helskindet igennem de næste år.

I det nuværende byråd arbejder man med at nedsætte et udvalg, der skal sætte fart på processen med at tiltrække flere virksomheder. Jeg vil gøre mit til at udvalget bliver en realitet og kommer i omdrejninger hurtigst muligt.

Efter spændende debat på VGT i dag, som jeg deltog i, er det jo bl.a. denne generation og deres søskende, der skal føle sig tiltrukket af Rgk.-Skjern kommune om føje år, når de har fået rygsækken fyldt op af oplevelser og uddannelse i verden omkring os. Det kan jo være, de vil flytte hjem igen. Det håber jeg.

Vi skal derfor have skabt økonomien til et godt serviceniveau, som sammen med et hav af forskellige virksomheder, skal gøre vores kommune mere attraktiv at bo i og flytte til.

torsdag den 12. november 2009

Landdistrikter -ja tak


Der var meget gang i debatten i Astrup i aftes omkring bl.a. landdistrikter.
Vi har jo ca. 40 landsbyer her i Ringkøbing Skjern kommune og halvdelen af os bor i landdistrikterne. Det er derfor vigtig at landsbyer og landdistrikter bruges som aktive medspillere i kommunens politik.

Der laves rigtig meget frivilligt arbejde og indsamling af penge til projekter, som gør det muligt at opstarte mange spændende initiativer. Aktivitetshuset i Astrup, som vi mødtes i, i aftes var et sådan resultat.
Mange steder får man indsamlede penge til at yngle gevaldig ved fundraising, hvis ildsjælene forstår at stå sammen om det.
Men det er stadig vigtig at der konstant samarbejdes med de forskellige foreninger i landsbyerne og især kommunens Landdistriktsråd, da nogle polititiske beslutninger direkte kvæler landsbyerne og det kan undgåes ved dialog, tror jeg på.

For truslerne er jo bl.a. flere skolelukninger,butiksdød, ringere offentlig trafik, og for mange penge til konsulenter og for lidt reel handling.
Der er altså nok at arbejde for, hvis ikke landsbyerne skal kvæles, men forkæles og det vil jeg gerne hjælpe med.

mandag den 9. november 2009

Fin takt og tone til skoledebat i Videbæk


Skoler er jo altid et varmt debatemne og det var det også i aften i Videbæk. Jeg synes at undervisningen af børn idag i alle aldre er utrolig spændende, og det skyldes ikke mindst lærernes engagement, rammerne og lærebøgerne godt krydret med IT på flere niveauer.

Vores børn har gået på en lille skole, (Lyne) hvor der altid har skullet spares og spares og spares. Det er ved at være nogle år siden de forlod folkeskolen, men besparelser er stadig hverdag i skoler og institutioner. Ja men besparelser er så sandelig også hverdag uden for den offentlige verden, i det private erhvervsliv.
Der er selvfølgelig en grænse for hvor meget salami der kan skæres af samme pølse, men der er også en hvis frihed til at benytte de midler der tildeles skolerne. Det kræver, der arbejdes konstruktiv og positiv og det smitter af på både ledelse og bestyrelse og i hele kulturen på skolen.

Men der skal være rimelighed i de midler der tildeles, og ellers må man fra politisk hold melde klart ud at man ikke prioriterer skolen, hvis det er sådan det forholder sig.
Men jeg vil påstå at mange folkskoler kan få et langt godt liv, hvis man rettidig sørger for opbakning,markedsføring og engagement på folkeskolen, som var det en friskole.
God arbejdslyst til alle skolebestyrelser.

lørdag den 7. november 2009

Vel besøgt åben landbrug med politikDer var en dejlig flok mennesker på staldbesøg idag, og udover rundvisning i stalden, blev der også snakket politik. Der blev blandt andet diskuteret "om faldefærdige ruiner er en sag for kommunen?" og ja, det mener jeg kommunen i en hvis grad kan være med til at afhjælpe via en ny national pulje.

Samarbejde i kommunalbestyrelsen er meget vigtig fremadrettet, men det er også vigtig at partier ytrer deres forskellige holdninger, da det er med til at gøre kommunalpolitik levende for omverdenen, blev der også sagt.

Der blev snakket meget om vigtigheden af vækst i erhvervslivet, så der kan komme skattekroner i kommunekassen.
Vigtigheden af at støtte op om en lokal kandidat fra den sydlige del af kommunen var der også positive tilkendegivelser på, ligesom at partipolitik ikke ikke er så væsentlig i byråd som det er i landspolitik.

Alt ialt en rigtig god dag, hvor der forøvrigt også var standsmæssig besøg af en lokal, der kom kørende i veteranbil.

fredag den 6. november 2009

Åben stald med poltik
Lørdag d. 7-11 er der åben stald hos Erik og mig, (det står også i ugeposten i denne uge) hvor der bliver mulighed for at snakke politik og se vores nye stald. Det foregår fra kl 10.00 til kl 11.30. Lyne Venstre er medindbyder og der vil være en kop kaffe,en øl eller vand for dem der har lyst til det. Tilfældigvis er det samme dag, hvor kvinderådet også slår et slag for flere kvinder i politik,men uanset om man er mand eller kvinde bør man vælges pga. af sine kvalifikationer.
Vel mødt, hvis du dukker op.


torsdag den 5. november 2009

Landbrug er en del af erhvervsudviklingen


Jeg er lige kommet hjem fra Landsdelegeretmøde i Herning, hvor temperaturen på erhvervet blev målt af medlemmer og politikere. Der var mange indlæg om de rammevilkår (bl.a.miljøgodkendelser,regler, skemaer og kontroller) vi er underlagt, og med god grund for det gør det unægteligt besværligt at være selvstændig og er også medvirkende til at nogle stopper.

Fødevareminister Eva Kjær Hansen lovede flere forenklinger, som jeg gerne vil se inden jeg tror på det.

Men hovedproblemet for landbruget er den manglende indtjening, da priser på stort set alle landbrugsprodukter er særdeles lave, samtidig med den globale finsielle krise.

Landbruget og især følgeerhvervene er jo en betydelig del af vores kommunes erhvervsgrundlag og hermed skatteydere, og derfor gælder det gamle ordsprog stadig, at "når landbruget har det godt, har det øvrige samfund det også godt" - og omvendt.

Med de store økonomiske udfordringer vi har i kommunen lige nu er det utroligt vigtigt at landbruget og det øvrige erhvervsliv snarest kommer i omdrejninger igen. Stigende markedspriser er en del af løsningen, samtidig med tålmodigt kapital fra pengeinstitutterne og generel optimisme.
Men politisk velvilje og handling fra kommunalpolitikere og landspolitikere er et must for at få gang i hjulene igen, og det mener jeg er en af de særdeles vigtige opgaver i det nye byråd her i Ringkøbing Skjern.

mandag den 2. november 2009

Ældrepolitik og omsorg


Lige kommet hjem efter særdeles livlig debat på Bech Hotel i Tarm, hvor et stort fremmøde til det politiske debatmøde vidnede om emnets vigtighed. Vore ældre skal passes på en værdig måde og personalet skal være i balance med sig selv og jobbet, og skal ikke stresse sig til sygdom.

Det er for dyrt, rent menneskeligt og uværdigt i et omsorgskrævende job, at man selv går ned på grund af mangel på omsorg fra ens arbejdsgiver, og for stort arbejdspres.

Men mangel på penge er der nok af i kommunen, så hvor findes pengene til de varme hænder? Ja det er et af de dyre spørgsmål, men mere erhvervsudvikling i vores kommune er mit bud og forebyggende behandling og hurtig effektiv genoptræning kan være et andet bud.

Men alfa omega for kommunen og vores borgere som helhed, er at alle der bliver valgt til næste byrådsperiode bør samarbejde og trække på samme hammel, alt andet vil være til skade for kommune og borgere. Jeg ved af erfaring at selv en lille repræsentation i en bestyrelse kan flytte bjerge, hvis sparingspartnere og argumenter er i orden.
Jeg tror på samarbejde i det nye byråd og vil arbejde for det.