onsdag den 2. januar 2013


Kommunal nytårshilsen

Jeg vil gerne ønske et godt nytår og kort fremhæve få af de varmeste politiske emner her i kommunen. Vi har heldigvis lavet et politisk bredt budgetforlig for 2013- 2016, hvor kun SF står udenfor. Det gør arbejdet i fagudvalgene nemmere, når 25 ud af 29 byrådsmedlemmer står bag budgettet, for så er det lettere at blive enige om ansvarlige beslutninger i udvalgene.
Økonomisk stram styring er et must, og der laves månedsvise budgetopfølgninger i alle kommunens institutioner (børnehaver plejehjem, skoler osv.) og der gives ikke ekstrabevillinger. Det er sund fornuft, for økonomien styres jo også med fast hånd i private virksomheder og i vore egne husholdninger. Særlig her i 2013 har vi i Ringkøbing-Skjern kommune store likviditets -udfordringer, og derfor er en stram økonomisk styring vigtig, men med de ledere og medarbejdere vi har rundt i kommunen, tror jeg på det budget vi politikere har vedtaget.
Politiske emner:
Innovationscenter eller Innovest, som det skal hedde har skabt meget polemik. Jeg har haft informationerne på tætteste hold, da jeg sidder i RKSK Forsyning A/S’s bestyrelse, som har taget beslutningen om Innovest. Det er en af de sværeste opgaver jeg har haft i byrådsperioden og meget kunne sikkert være gjort bedre i bagklog skabets lys, bl.a. fordi at innovationscentrets tilblivelse har strakt sig over 3 byrådsperioder. Der er altså få i det nuværende byråd, der har vidst rigtig meget, og mange der har vidst meget mindre, og det har givet flimmer på den politiske skærm. Men til marts i år vil der blive fremlagt gennemarbejdet økonomi og tegninger for Innovest inden der siges endelig ja til igangsætning af projektet i Forsyningens bestyrelse.

Vindmøller fylder meget politisk og der er givet mange tilladelser. Vi har vinden herovre vest på, og vi har ikke en motorvej, som ellers ville tiltrække større fabrikker, så vindmøller er en vækstmulighed, som vi bør udnytte, men også med omtanke.
Distriktsledelse indenfor Børn & Familieområdet er noget der arbejdes meget med i disse måneder, og der er indsendt ikke mindre en 185 siders høringssvar til organisationsændringen der lægges op til. Målet er at forenkle og effektivisere på ledelsesniveau, så der bliver flere ansatte under hver leder i institutionerne, hvilket er gennemført for flere år siden indenfor Social og Sundhed’s områder.

 En stor og svær opgave, hvor der bliver lyttet og justeret efter mange af de kvalificerede høringssvar. Der kan læses mere om emnet på Børn & Families dagsorden fra d. 17-12-12.
Der er selvfølgelig mange flere spændende emner der arbejdes med, som også kan læses i dagspressen, men det fører for vidt at beskrive, men du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. Det er der heldigvis mange der gør, og det gør beslutningsgrundlaget bedre, når nogle giver deres besyv med fra en praktisk vinkel, så tak for det.