onsdag den 3. november 2010

Skal vi overhovedet have en masterplan for Skjern og Tarm?


Ja det skal vi da, for jo stærkere vi gør vores centerbyer i hele kommunen jo mere styrker vi vores opland og vore landsbyer. Man kan så frygte for masterplanens overlevelse efter at rapporten, som kommunens embedsmænd har udarbejdet, er snublet ud i offentligheden med hjælp fra hvem? Jeg er rigtig ærgerlig over 3 ting i papiret, men ved også at rapporten ikke er en facitliste, men inspirationsmateriale, til den videre proces. Jeg er ærgerlig over at VGT i papiret flyttes til Skjern, på trods af at det er en selvejende institution. Det er et provokerende irriterende direkte forslag, som vi i kommunalbestyrelsen slet ikke kan beslutte noget om.
Jeg er uenig i at der skal placeres et stort indkøbscenter midt inde i Skjern by, der vil aldrig finde folk nok derind ad de kringlede veje til at et sådan center kan blive rentabelt. Derimod skal Skjern Å centret gerne genoplives og blive en realitet. Den vil være hurtig og nemt at komme til og vil holde en masse handel i vores kommune. Jeg er ikke enig i forslaget om at der i et evt. Skjern Å center ved rundkørslen nord for Tarm overhovedet ikke må placeres udvalgsvarebutikker. Det skal selvfølgeligt være muligt. Dog er jeg enig i at bycentret skal være i Skjern med gågade, specialbutikker, udvalgsvarebutikker, cafe'er osv.

Biblioteksstrukturen er der jo tyvstartet på, selvom det i allerhøjeste grad hører ind under masterplandebatten. Det vil være optimalt at lægge et nyt moderne bibliotek så central som muligt i Skjern-Tarm, nemlig i det nye Skjern Å center.
Jeg håber at debatten om at styrke den sydlige del af vores kommune vil fortsætte i de kommende 6 uger, så vi politikere får et godt grundlag til at vedtage masterplanen. Det er på tide vi får noget handling bag alt den snak og skriveri, der har været i omkring 4 år.

søndag den 5. september 2010

Fra landbrugsmedhjælper på Højbo til diplomat i Bruxell


I de seneste 4 uger har vi haft besøg af vores tidligere lettiske medhjælper Dace. Hun var landbrugspraktikant hos os for ca 15 år siden og har siden arbejdet i det Lettiske Landbrugsministerium og arbejder nu i Bruxell som embedsmand/diplomat for Letland.

Hendes fire ugers ferie har hun i år valgt at holde i Danmark for at komme tæt på landbruget igen og væk fra alle dokumenter og lange møder. Hun har hjulpet til i vores landbrug og hos andre landmænd i Lyne Sogn og nu er hun bedre klædt på til at indtænke moderne landbrug i Eu's papirer.

Lidt praktik indimellem embedsmandspapirerne kan flere nok blive kloge af og os der lader dem praktiserer lærer jo også en masse om deres arbejde.

Det har været en super oplevelse.

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2010/9/3/Bruxellesdiplomatpassedekoeeroggriseisinferie.htm

Forskellige kompetencer er en styrke

(Læserbrev i Landbrugsavisen 27. august 2010)

I sidste uges Landbrugsavis skrev Niels Pedersen Qvist (NPQ) ganske rigtig at det er vigtig med forskellige kompetencer i L&F’s bestyrelse. Det kan vi ikke være mere enige i og det er lige i tråd med Landbrug & Fødevarers vision for fremtiden, hvor man arbejder for mangfoldige udviklingsveje indenfor landbrugserhvervet.

Når vores mål er et mangfoldigt landbrugserhverv er det også vigtig at det afspejler sig i alle landbrugets forskellige bestyrelser, men det er der et stykke vej til endnu. For det første kan der sagtens blive en større aldersspredning i bestyrelserne, end der er pt. Uddannelsesbaggrunde kan sikkert også blive mere forskellige, som NPQ skriver og sidst, men ikke mindst, så er der en underrepræsentation af kvinder i alle landbrugets bestyrelser og udvalg, så på dette felt er der også plads til styrkelse af kompetencer.

Forøvrigt er det et stort problem at vi ikke har kvinder med erfaring fra udvalg og bestyrelse, når L & F skal skal indstille både en mand og en kvinde til diverse offentlige råd og nævn. Det er ikke iorden at indstille en folkevalgt mand og en kvindelig embedsmand, hvis det er et udvalg, hvor der forventes repræsentation af folkevalgte. Her er der absolut plads til forbedring.

Landbrugserhvervet står overfor rigtig mange udfordringer, som vi må gøre alt for at komme styrket igennem og derfor bør vi alle arbejde for at styrke alle landbrugets folkevalgte bestyrelser med gode stærke og forskellige kompetencer.

Det er et langt sejt træk, men det er allerede hjemme i hver enkelt forening, når man sender delegerede til de forskellige årsmøder og generalforsamlinger, at man skal arbejde for at få forskellige kompetencer i vore bestyrelser.

Kathrine M.Jensen,Landbonord, formand Kreds 1

Lone Andersen,formand Familielandbruget VEST-Jylland

søndag den 25. juli 2010

Sommerferie i Danmarks udkanter og sommerlandIndimellem vanding af markerne,ensilering af græs og pasning af dyrene har vi fundet tid til at se lidt af vores danske sommerland.


En weekend var vi på Skagen, hvor vi kørte op langs Vestkysten og startede ved Søndervigs flotte sandskulpturer og fik en kæmpe oplevelse oppe ved Skagens gren.Flot, fasinerende og medicin for sjælen.

Vi er lige kommet hjem fra en anden perle af Danmarks udkanter, nemlig Bornholm.Hvilken
herlig solskinsø med fantastiske cykelmuligheder og et væld af naturoplevelser. Ja hvorfor tage til udlandet, når vi har så mange skønne steder i vores eget lille Danmark. God sommer til alle.

mandag den 28. juni 2010

Varm sommerdag udnyttet optimalt


Når møderne bliver færrer her op til sommerferien er der tid til at ordne lidt ved have og planter, som der jo er masser af på gården. Min mor og hendes mand har sat dagen af til at hjælpe os, og træer og planter er blevet beskåret til ukendelighed.


En gammel garage er blevet væltet og der er istedet blevet sat riojern op, som skal fyldes med marksten. Marksten har vi nok af, de skal bare samles og lægges pænt i nettet, og der skal ikke mindre end ca 3 kubikmeter til, så det vil der gå lidt tid med og give lidt styrketræning.Men så håber jeg også at resultatet bliver flot. Indtil videre har det pyntet og givet fornyelse. Vi havde en rigtig god sommerdag med lækker mad i haven, ind imellem det varme arbejde. En dejlig dag.

lørdag den 15. maj 2010

Kæp i hjulet for udvikling Johs. Poulsen?


Der er ingen grænser for alle de flotte ord om, hvordan landdistrikterne skal udvikle sig. Vi vil også gerne se handling, inden euforien har lagt sig, og Reimer Bo går om bord i et nyt varmt emne.

De flotte løfter til landdistrikterne kommer fra alle partier på borgen, men er der handling bag ordene? Ja forhåbentlig bag de fleste, og Venstres nye oplæg til udvikling i de tyndtbefolkede områder er et skridt i den rigtige retning.

Men en konkret nu-handling, som virkelig kan sætte gang i landbrugserhvervet, store som små, er en forbedring af miljøgodkendelsesloven. Denne lov sætter de Radikales miljøordfører, Johs. Poulsen, nu en kæp i hjulet for.

Loven er ved at blive evalueret, så den bliver mindre bureaukratisk, så der kan komme gang i tilpasninger, udvidelser og bedre dyrevelfærd på landbrugene. En evaluering af denne lov kan give optimisme hos såvel landmænd som håndværkere, og der kan komme gang i udviklingen i landdistrikterne og erhvervslivet generel.

Men miljøgodkendelsesloven er vedtaget med regeringspartierne og De Radikale, og selvom det ligger lige til højrebenet at skubbe gang i en meget længe ventet anmeldeordning i miljøgodkendelsesordningen, så vil de radikale ikke være med.

Spørgsmålet er derfor, hvorfor sætter du, Johs. Poulsen, en kæp i hjulet for et initiativ, som vil sætte gang i udviklingen i landdistrikterne nu? Det er helt uforståeligt, da det jo ikke er givet, at velfærden i Danmark er permanent. Det er langt fra alle beskåret at have muligheden for at sætte gang i en positiv erhvervsudvikling lige nu. Det er ikke ordentligt eller rettidig omhu, det er ærgerlig og noget egoistisk politisk drilleri, som ingen har gavn af.

Læserbrev i JP d.12-5-2010 (skrevet sammen med Esben Lunde Larsen)

torsdag den 22. april 2010

Timeout sikrer landbrugets fremtid

Ud over at solen nu kigger mere frem, glæder vi os i Familielandbruget Vest-Jylland også over, at vi nu har fået en landbrugspakke, Grøn Vækst 2.0 fra regeringen og Dansk Folkeparti. Det er godt og tiltrængt, at der er forståelse for, at landbrugets og fødevareerhvervets konkurrenceevne skal forbedres.

Jeg ser grøn Vækst 2.0 som en meget vigtig time-out for landbruget. Nu kan vi endelig få de nødvendige økonomiske konsekvensberegninger, der skal hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger. Med aftalen er det aftalt, at vi bl.a. får en analyse af erhvervets konkurrencevilkår og produktivitet sammenlignet med de lande, vi i Danmark konkurrerer med. Det er nødvendigt, for vi skal kunne kigge på landbruget i det perspektiv, der meget gerne skulle fremtidssikre et erhverv, der beskæftiger 150.000 mennesker og sikrer landet over 100 mia. i eksportindtægter hvert eneste år.

Det er samfundsøkonomisk helt klart mere fornuftigt at være med til at holde balancen for erhvervet frem for at kvæle det. Jeg tager det som et positivt tegn, at man fra regeringens side godt ved, at der ud over den økonomiske håndsrækning, pakken kommer med, også skal kigges mere indgående på hvordan vi sikrer, at de mål der sættes for landbruget ikke må blive så ambitiøse, at de ikke har rod i virkelighedens verden.

Særligt hæfter jeg med ved, at regeringen med Grøn Vækst 2.0 har valgt at kigge en ekstra gang på, hvordan de ambitiøse politiske miljømål kommer i hus. Vi vil meget gerne være med til at sikre miljøet, og derfor er det godt, at der nu kigges på en målrettet indsats, der samtidig kan tilgodese at der også skal være plads til at drive et mangfoldigt landbrug. For det handler om, at vi, ud over et godt miljø, også fortsat positionerer landbruget som en væsentlig bidragyder i det danske samfund. At grøn energi bliver en del af landbrugets nye forretningsområder, er oplagt – ikke kun for landbrugets, men for hele samfundets fremtid.

onsdag den 24. marts 2010

Der beskæres i buskadser og budgetter

Skriver Benny Andersen i sangen "Det er forår og alting klippes ned" og ja, der beskæres i budgetter rigtig mange steder, både i private virksomheder, i de små hjem og ikke mindst i offentlige budgetter, men mulighederne er helt sikkert ikke udtømte,selvom det kan gøre ondt.

Jeg er lige kommet hjem fra en dagsmøde i Brussel, hvor jeg har været til møde i Copa's kommite for landbrugskvinder fra EU. Og landene omkring os har også rigtig ondt i økonomien. Fra Letland blev der fortalt at man har skåret rigtig voldsomt på de offentlige budgetter, hvor bl.a alle de ansatte i ministerierne har fået en lønreduktion på 40 % og hvor mange skoler er blevet lukket i landdistrikterne uden der samtidig er arrangeret busser til børnene.

Det er ikke sikkert at vi går så drastisk til værks, når vi i morgen i byrådet i Ringkøbing-Skjern starter med de indledende budget drøftelser for 2011 og frem til 2014, men der skal helt sikkert også beskæres i buskadser og budgetter.Det vil kræve vores alleryderste evner for at få noget fornuftigt ud af det, og det er vores ubehageligt pligt,som vil strække sig over resten af året, inden det skal vedtages i byrådet til december.