tirsdag den 14. august 2012

August er kommunal budgettid


Det er nu 3. år i denne byrådsperiode for Ringkøbing-Skjern Kommune at august måned er fyldt med budgettal, statistikker, mapper, mails og rapporter. Budgettet er på ca. 3 milliarder og består af mange mindre budgetter, der har stor betydning for rigtig mange i Ringkøbing-Skjern Kommune. Et holdbart budget har betydning for de ca. 5000 ansatte, og næsten for os alle som mere eller mindre brugere og som skatteydere.
Det er ikke nogen nem opgave, men vi politikere bliver klædt godt på af kommunens embedsmænd med grundige beskrivelser, der gør det nemmere at se de menneskelige og økonomiske konsekvenser af en besparelse eller investering.

I  budgetår 2013, bliver kommunen ramt urimelig hårdt på likviditeten af mange udefrakommende omstændigheder, som vi faktisk ikke kan gøre hverken fra eller til. Det drejer sig om ca. 200 millioner, som bl.a. er skyldig skat fra 2009, likviditetstab fra Udbetaling Danmark og færre penge i bloktilskud. 200 mill. vil mangles på kassekreditten, og det gør det rigtig svært at få alle øvrige budgetter til at hænge sammen.
Jeg håber ikke vi kommer til at røre ret meget ved vores serviceniveau, da det er blevet meget beskåret de seneste år. Skatteprocenten vil jeg heller ikke stemme for skal stige, for den satte vi jo op med 0,4% for 2 år siden. Hvor skal vi så finde pengene fra? Ja det er jo det vi 29 byrådspolitikere arbejder intens på at finde ud af via alle vores papirer og statistikker, og en af måderne vil nok være at udsætte forskellige byggerier og renoveringer af offentlige bygninger. Besparelser på forskellige andre områder vil vi heller ikke komme uden om. Hvor der præcis lægges op til at skære, vil blive offentliggjort fredag i denne uge efter byrådets budget konference.

Det er træls at spare og skære ned, for udover at vi skal fastholde en god offentlig service skal der også  nye initiativer til for at holde gang i kommunen, og for at tiltrække nye borgere. Der er også nok af ønsker til nye investeringer. Men hvad skal prioriteres op og hvad skal nedprioriteres? Skal vi begynde med at samle de 13 rådhusbygninger til et eller 2 rådhuse, skal det visionære projekt Kraft prioriteres fremfor en udvidelse af en håndbold Arena? Er Innovationscentret og Cambus måske det allervigtigste? Og hvordan kan nogle af disse dyre ønsker realiseres, når vi ingen penge har?
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S solgte for nyligt El-nettet for 180 millioner kroner, men de penge kan ikke uden videre komme i kommunekassen, da der så skal betales en stor afgift til staten, men pengene kan nok være lidt behjælpelig ved prioriterede investeringer, hvis der er politisk fodslag om det.

Alt i alt er Ringkøbing –Skjern Kommunes budget for de næste 4 år en ligning med mange ubekendte, som vi politikere skal forvalte på den mest fornuftige og forsvarlige måde til gavn for borgere, medarbejdere, natur og erhvervsliv.

Det er en spændende, men svær politisk opgave, som kræver tid, dialog og samarbejde, og jeg tror på et godt resultat.