torsdag den 7. maj 2015

Brev til Miljøminister

Brev til miljøminister afsendt d.29-4-2015

Kære Kirsten Brosbøl


Det er med meget stor undren, at jeg kan konstatere, at regeringen har tænkt sig at forpligte Dan-mark på et reduktionskrav for ammoniak, der er 4 gange højere end EU-gennemsnittet i 2020.

Som økologisk landmand har jeg for nyligt besluttet at udvide min bedrift med 30 ekstra malkekøer, så jeg nu kommer op på 105 malkekøer. Jeg ser gode muligheder i at fokusere mit familielandbrug på mælkeproduktion, nu hvor mælkekvoterne er ophørt, og har derfor besluttet at investere til gavn for min virksomhed og for væksten i Danmark. Jeg ved, at mange mælkeproducenter går i samme overvejelser, både konventionelle og økologiske landmænd.

Det giver rigtig god mening at udvide mælkeproduktionen i Danmark. Vi har en miljøeffektiv produk-tion og arbejder dagligt på at forbedre den. Vi har virksomheder, der også ønsker at investere i den danske produktion, og som er med til at sætte Danmark på verdenskortet, når vi taler om fødevarer. Det er med stolthed, at min økologiske mælk sælges så langt væk som Kina.

Som viceformand i Landbrug & Fødevarer er jeg meget optaget af, at der skabes vækst i hele fø-devareklyngen, og jeg er glad for, at regeringen med en særlig vækstplan for fødevarer også har taget en række initiativer, der understøtter dette ønske.

Det står i skarp kontrast til regeringens beslutning om, at lade erhvervet stå for den absolut højeste reduktion af ammoniak i Europa, velvidende at vi allerede har plukket de lavthængende frugter og er langt foran vores konkurrenter.Du har gentagne gange nævnt, at reduktionen sagtens kan nås med den nuværende lovgivning, så hverken jeg eller mine kollegaer vil blive ramt af nye krav. Men som jeg ser det, er de beregninger, regeringen baserer sin beslutning på, meget usikre – der er ikke engang regnet med den vækst i mælkeproduktionen, som Arla og Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter forventer. Derfor bekymrer det mig, hvorvidt dine forsikringer holder, hvis beregningerne ikke gør.

Jeg har brug for at vide, om jeg risikerer at stå med ekstra skrappe krav til min ammoniak-udledning, hvis Danmarks reduktioner i 2019 eller 2021 ikke lever op til dine forventninger. Jeg har også brug for at vide, hvordan mine muligheder for at udvikle bedriften om 5-10 år vil være, hvis der er sat et skrapt loft over husdyrproduktionen i form af et ammoniakloft.

Som erhvervsdrivende og repræsentant for mit erhverv er det meget svært at se, hvordan et reduk-tionsmål, der er mange gange højere end vores konkurrenters, harmonerer med regeringens ambi-tioner om vækst i fødevareerhvervene.

Med venlig hilsen

Lone Andersen