fredag den 30. august 2013

Glæde, Gæld og Gylle.

Pressemeddelelse d.6-9

Nyt utraditionelt samarbejde mellem 3 landbrugsorganisationer og Dansk Talent Akademi. De 4 organisationer er gået sammen om at sammensætte et alternativt uddannelsesforløb for 20 forfatterelever i efteråret 2013. Eleverne får afprøvet research- og andre skrivekompetencer i interviewsammenhænge af en række landmænd unge ansatte og unge på landet, der har åbnet deres døre og stillet deres tid og bedrifter til rådighed. Samarbejdet munder ud i en national skrivekonkurrence: Glæde, Gæld og Gylle

PRESSEMEDDELELSE
Mens familien Danmark holdt sommerferie, og landmændene havde travlt med at få høsten i hus, så blev de første spadestik til et nyt utraditionelt samarbejde ligeledes taget. Familielandbrugssektionen, LandboUngdom og 4H indgik nemlig et samarbejde med Dansk Talentakademis forfatterlinje. Et samarbejde, som indeholder to elementer. Et undervisningsforløb og en skrivekonkurrence.
Undervisningsforløbet i efteråret 2013 involverer de studerende på forfatterlinjen, som får til opgave at researche, udarbejde og redigere en række tekster omkring landbruget anno 2013. Familielandbruget, 4H og LandboUngdom har bidraget med at deltage i en inspirationsaften med eleverne på Holstebro Bibliotek den 29. august, hvor eleverne kunne få svar på spørgsmål om forskellige aspekter af erhvervet.
Yderligere har Familielandbruget, 4H og LandboUngdom fundet en række lokale landmænd unge ansatte og unge på landet, der fungerer som besøgskandidater. I løbet af september måned kommer eleverne på små studieture hos besøgskandidaterne og får derigennem afprøvet deres research- og interviewteknikker. Det har været en virkelig positiv oplevelse at finde besøgskandidater til projektet, udtaler Lone Andersen, der er formand for Familielandbruget VEST-Jylland og en af hovedinitiativtagerne til samarbejdet. Alle mine kollegaer i området var 100% positive og glæder sig til at få besøg.

Skrivekonkurrence: ”Glæde, Gæld og Gylle – en skrivekonkurrence om livet på landet anno 2013” Målet med skrivekonkurrencen er, at styrke den stolte skrivetradition inden for landbrugserhvervet.
I århundreder har danskerne haft rødder i landbruget. Men i de sidste årtier er landbruget blevet fjernt for flere og flere danskere. Det er ærgerligt, mener Lone Andersen, der klart er af den opfattelse, at de danske landbrug er fantastisk alsidige og livsbekræftende erhverv, der varierer fra simple og jordnære brug til top-teknologiske og innovative brug i alle størrelser. Hun fortsætter med at konstatere, at verden kommer til at mangle fødevarer, og de danske landmænd er blandt verdens bedste producenter både, når det gælder kvalitet og miljøvenlighed.
”Vi vil gerne give de studerende mulighed for at løse kreative skrive opgaver som er så tæt som muligt på en professionel forfatters arbejdsopgaver. Samtidig har vi bygget et undervisningsforløb op, hvor de undervejs lærer at lave interview, research og skrive det til historier, noveller, essays etc. Det er vigtig, at de selv danner sig et indtryk og udtryk om dansk landbrug. Vi havde en fantastisk start den 29. august, hvor de studerende havde forberedt spørgsmål om alt fra fedtindhold i mælk til landmandens etiske overvejelser. Vi blev mødt med en åbenhed og ærlighed om erhvervet og fik det bedste udgangspunkt for få nogle gode besøg hos landmænd,” siger Lene Rikke Bresson
”I LandboUngdom ser vi utrolig meget frem til at følge de unge forfattere, og ser frem til at læse de forskellige historier. Vores inspirations aften gik over alt forventning, og de unge forfattere skal have ros for alle de nysgerrige spørgsmål som også udfordrede os som indlægsholdere.
Jeg ser frem til at få et billede af dansk landbrug anno 2013 set med helt andre øjne, og håber at landbruget kan inspirere til mange gode historier i fremtiden.” siger Mads E. Mortensen siger næstformand for LandboUngdom.

”Det er et rigtigt spændende samarbejde vi er indgået og det bliver rigtig godt at få nogle historier med en lidt anden indgangsvinkel end vi er vant til, og vise at live på landet ikke nødvendigvis er Morten Koch eller utilfredse landmænd, men at der er rigtig mange andre værdier som tit drukner i snakken om landet og landdistrikterne, fordi der typisk kun er fokus på ”den gode historie” frem for at sætte fokus på alle vinkler,” mener fungerende formand for 4H Carsten K Andersen.
Erhvervet rummer alle krydderierne til en god fortælling, da landmandslivet byder på såvel liv, død og drama. Landbruget har da også tidligere været en kilde til inspiration for kunstnere. Ludvig Holberg skrev skuespil, de fynske landskabsmalere forevigede naturen, og landbruget er hovedtemaet hos forfattere som Knud Sørensen, Anne Marie Løn og Jens Smørup Sørensen.
De fire samarbejdspartnere, Familielandbrugssektionen, LandboUngdom, 4H og Dansk Talentakademis forfatterlinje håber, at landmandslivet igen kan blive et tema for forfatterspirer, som kan skrive anderledes og skæve historier. Konkurrencen er åben for deltagelse for alle.
 

 

Politisk helhedssyn


Svar på læserbrev i Dagbladet Ringkøbing Skjern
                                                                                                 Lyne d.25-8-13

Karen Hindø havde d.23.aug et læserbrev her i avisen, hvor hun kommer med en vældig bredside mod min udtalelse i TV2 om rådhusforslaget, hvor jeg bl.a. sagde at den byudvikling et samlet rådhus vil give, det har vi også behov for i den sydlige del af kommunen. Nu er et TV klip sjældent fyldestgørende, men blot et klip ud af en sammenhæng, og derfor vil jeg gerne uddybe min holdning her, så bl.a. Karen Hindø ikke får mere kaffe galt i halsen.

Først stor ros til Per Greens forslag. Dejligt med visionære ideer til aktuelle politiske emner, og netop nyt rådhus på en eller to matrikler er super aktuelt.

Karen Hindø tillægger mig så stor politisk vægt at jeg alene kan skyde ideen ned og forhindre udvikling i kommunen. Jeg er jo hverken borgmester eller udvalgsformand, men bare menigt byrådsmedlem ud af 29, men tak for din tro på mine politiske evner. Jeg mener aldrig man bare ubetinget skal skyde ideer ned, uanset om de er skøre, skæve, vilde eller helt anderledes, men vi skal som politikere tage godt imod dem og debattere ideerne åben og aktivt med kommunens borgere.

Rådhusdebatten skal selvfølgelig også diskuteres aktivt og er jo i fuld gang. Jeg mener vi snarest skal have en eller 2 rådhuse, alt efter hvilke fordele og ulemper der er, og en meget væsentlig detalje er økonomien. Kommunen skal jo drives mindst ligeså økonomisk, som hvilken som helst virksomhed, derfor spiller arbejdsmiljø og økonomi også en stor rolle.

Vi er en geografisk rigtig stor kommune, og som politiker skal vi tænke på udvikling og helheder - også i rådhusdebatten, og det vil jeg gøre mit til.

onsdag den 21. august 2013

Klima mavepuster

Læserbrev

Hvis ikke snart over-ambitiøse krav til bondemanden stopper, så vælter læsset. Ja så vil mange bønder blive skubbet ud over deres erhvervs økonomiske overlevelses kant, fødevareindustrien vil miste råvarer og indtjening og hermed arbejdspladser, og det går udover velfærds Danmark, som jo i forvejen er under pres.

 Mange landmænd er heldigvis ved at få pusten igen efter finanskrisens hærgen, men så kommer der lige en mavepuster i form af en teoretisk klimaplan, hvor der lægges op til at landbruget skal være den store bidragsyder. Endnu engang skal Danmark være duksen i EU-klassen, da EU’s mål er at reducere CO2 udledningen med 20 %, men i klimaplanen lægges op til en 40 % CO2 reduktion. 

Flere ministre siger at man ikke vil øge afgifterne overfor landbruget og følgeerhvervene, men foreslår blandt andet at alle gylletanke skal have låg på. Det vil især for mindre bedrifter være en rigtig stor investering, som på kort sigt ikke er rentabel, og banker vil ikke låne til ikke-rentable investeringer. Så selv om afgifter ikke øges, så kan store regninger til gyllelåg, udtagning af jord o.a. altså være fatal for landmandsfamilien. Danmarks fødevareproducenter producerer jo verdens mest klimaeffektive fødevarer, så realiseres klimaplanen med store regninger til landmanden, er det jo en direkte uambitiøs plan, der skader klimaet, da fødevareproduktionen flyttes til udlandet, og Danmark bliver fattigere.

Lige nu laves budgetter i alle landets kommuner og i rigtig mange kommuner er landbrugserhvervet afgørende for at der er råd til børnehaver, skoler og ældrepleje. Det værdsættes heldigvis af flere kommuner bl.a. i Ringkøbing-Skjern og Ikast Brande kommuner.

Så kære landspolitikere, få nu lavet samfundsøkonomiske konsekvensberegninger inden I beslutter hvilke virkemidler, der skal tages i brug, for vi er mange, der er stolte af at være landmænd, men det kan vi ikke betale regninger med.

Tørke, randzoner, andelsselskaber og formandsvalg


Ørken blev vores marker ikke denne sommer, dog var det tæt på, men i nat (d.8-8) har vi heldigvis fået de første 15 mm vand i mands minde, og vi kan langt om længe slække på vandingen. Regnen er jo faldet meget forskelligt rundt i landet, så flere steder har afgrøderne heldigvis fået vand i tide, samtidig med det varme vejr, må det give en god høst.

Netop i denne tørre sommer, hvor mange grøfter og kanaler er udtørret i adskillige måneder er det voldsom hovedrystende, at der skal laves randzoner omkring dem. Et af mine medlemmer ringede for et par uger siden og foreslog at nu bør landmændene tage billeder af de udtørrede vandløb/kanaler, som dokumentation for de nytteløse randzoner. Jeg tog kontakt til vores lokale planteavlskonsulent, og vi blev enige om at det er brand-aktuel for rigtig mange landmænd i hele landet. Jeg ringede derfor til Axelborg om forslaget og opfordringen blev taget godt imod og kom med i P-nyhedsbrevet til alle medlemmer d.1-8. Så nu er det bare i gang med kameraet, hvor det er aktuelt.

Ja, der er faktisk meget kort vej, fra en ide af et menigt medlem i marken, til hurtig handling.

Lige så nemt og hurtig går det næppe, når der diskuteres højere priser til udvidelser til producenter af mælk og kød, betalt fra andelsselskaberne. Man kører en forsøgsordning pt. i Danish Crown indenfor både slagtesvin og kreaturer, hvor der gives en merpris pr. kg. kød, der produceres i renoverede og nye stalde i en årrække. Ordningen skal snart evalueres og det kræver en grundig diskussion blandt andelshaverne. For det vil jo være de hårdtarbejdende nuværende leverandører, der skal betale, og er det rimeligt? Næh ikke umiddelbart, men debatten må tages i vore andelsselskaber blandt os leverandører. Arla har heldigvis klart meldt ud at de ikke for nuværende giver merpriser til producenter, der udvider.

3. oktober skal Familielandbrugssektionen vælge en ny formand. Jeg håber på en god debat optil valget, og at debatten bliver udviklende for foreningens fremtid, og til gavn for vore nuværende og nye medlemmer. Uanset hvem der bliver valgt, er det meget vigtig at formanden/formandsskab fodres med ideer og udfordringer fra medlemmerne, der om nogen har fingrene på den landbrugspolitiske kogeplade. For jo før problemer/udfordringer kommer frem i lyset, jo nemmere er det at gøre noget ved dem. Og et stærkt bagland gør en stærk formand.

Du er meget velkommen til at komme med landbrugspolitiske problemer eller ideer til undertegnede, og jeg vil evt. tage det med til valgdebatterne, der afvikles i september (datoer annonceres senere) og med til Landbrug & Fødevarer.

God høst og god sensommer.