onsdag den 21. august 2013

Tørke, randzoner, andelsselskaber og formandsvalg


Ørken blev vores marker ikke denne sommer, dog var det tæt på, men i nat (d.8-8) har vi heldigvis fået de første 15 mm vand i mands minde, og vi kan langt om længe slække på vandingen. Regnen er jo faldet meget forskelligt rundt i landet, så flere steder har afgrøderne heldigvis fået vand i tide, samtidig med det varme vejr, må det give en god høst.

Netop i denne tørre sommer, hvor mange grøfter og kanaler er udtørret i adskillige måneder er det voldsom hovedrystende, at der skal laves randzoner omkring dem. Et af mine medlemmer ringede for et par uger siden og foreslog at nu bør landmændene tage billeder af de udtørrede vandløb/kanaler, som dokumentation for de nytteløse randzoner. Jeg tog kontakt til vores lokale planteavlskonsulent, og vi blev enige om at det er brand-aktuel for rigtig mange landmænd i hele landet. Jeg ringede derfor til Axelborg om forslaget og opfordringen blev taget godt imod og kom med i P-nyhedsbrevet til alle medlemmer d.1-8. Så nu er det bare i gang med kameraet, hvor det er aktuelt.

Ja, der er faktisk meget kort vej, fra en ide af et menigt medlem i marken, til hurtig handling.

Lige så nemt og hurtig går det næppe, når der diskuteres højere priser til udvidelser til producenter af mælk og kød, betalt fra andelsselskaberne. Man kører en forsøgsordning pt. i Danish Crown indenfor både slagtesvin og kreaturer, hvor der gives en merpris pr. kg. kød, der produceres i renoverede og nye stalde i en årrække. Ordningen skal snart evalueres og det kræver en grundig diskussion blandt andelshaverne. For det vil jo være de hårdtarbejdende nuværende leverandører, der skal betale, og er det rimeligt? Næh ikke umiddelbart, men debatten må tages i vore andelsselskaber blandt os leverandører. Arla har heldigvis klart meldt ud at de ikke for nuværende giver merpriser til producenter, der udvider.

3. oktober skal Familielandbrugssektionen vælge en ny formand. Jeg håber på en god debat optil valget, og at debatten bliver udviklende for foreningens fremtid, og til gavn for vore nuværende og nye medlemmer. Uanset hvem der bliver valgt, er det meget vigtig at formanden/formandsskab fodres med ideer og udfordringer fra medlemmerne, der om nogen har fingrene på den landbrugspolitiske kogeplade. For jo før problemer/udfordringer kommer frem i lyset, jo nemmere er det at gøre noget ved dem. Og et stærkt bagland gør en stærk formand.

Du er meget velkommen til at komme med landbrugspolitiske problemer eller ideer til undertegnede, og jeg vil evt. tage det med til valgdebatterne, der afvikles i september (datoer annonceres senere) og med til Landbrug & Fødevarer.

God høst og god sensommer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar