fredag den 30. august 2013

Glæde, Gæld og Gylle.

Pressemeddelelse d.6-9

Nyt utraditionelt samarbejde mellem 3 landbrugsorganisationer og Dansk Talent Akademi. De 4 organisationer er gået sammen om at sammensætte et alternativt uddannelsesforløb for 20 forfatterelever i efteråret 2013. Eleverne får afprøvet research- og andre skrivekompetencer i interviewsammenhænge af en række landmænd unge ansatte og unge på landet, der har åbnet deres døre og stillet deres tid og bedrifter til rådighed. Samarbejdet munder ud i en national skrivekonkurrence: Glæde, Gæld og Gylle

PRESSEMEDDELELSE
Mens familien Danmark holdt sommerferie, og landmændene havde travlt med at få høsten i hus, så blev de første spadestik til et nyt utraditionelt samarbejde ligeledes taget. Familielandbrugssektionen, LandboUngdom og 4H indgik nemlig et samarbejde med Dansk Talentakademis forfatterlinje. Et samarbejde, som indeholder to elementer. Et undervisningsforløb og en skrivekonkurrence.
Undervisningsforløbet i efteråret 2013 involverer de studerende på forfatterlinjen, som får til opgave at researche, udarbejde og redigere en række tekster omkring landbruget anno 2013. Familielandbruget, 4H og LandboUngdom har bidraget med at deltage i en inspirationsaften med eleverne på Holstebro Bibliotek den 29. august, hvor eleverne kunne få svar på spørgsmål om forskellige aspekter af erhvervet.
Yderligere har Familielandbruget, 4H og LandboUngdom fundet en række lokale landmænd unge ansatte og unge på landet, der fungerer som besøgskandidater. I løbet af september måned kommer eleverne på små studieture hos besøgskandidaterne og får derigennem afprøvet deres research- og interviewteknikker. Det har været en virkelig positiv oplevelse at finde besøgskandidater til projektet, udtaler Lone Andersen, der er formand for Familielandbruget VEST-Jylland og en af hovedinitiativtagerne til samarbejdet. Alle mine kollegaer i området var 100% positive og glæder sig til at få besøg.

Skrivekonkurrence: ”Glæde, Gæld og Gylle – en skrivekonkurrence om livet på landet anno 2013” Målet med skrivekonkurrencen er, at styrke den stolte skrivetradition inden for landbrugserhvervet.
I århundreder har danskerne haft rødder i landbruget. Men i de sidste årtier er landbruget blevet fjernt for flere og flere danskere. Det er ærgerligt, mener Lone Andersen, der klart er af den opfattelse, at de danske landbrug er fantastisk alsidige og livsbekræftende erhverv, der varierer fra simple og jordnære brug til top-teknologiske og innovative brug i alle størrelser. Hun fortsætter med at konstatere, at verden kommer til at mangle fødevarer, og de danske landmænd er blandt verdens bedste producenter både, når det gælder kvalitet og miljøvenlighed.
”Vi vil gerne give de studerende mulighed for at løse kreative skrive opgaver som er så tæt som muligt på en professionel forfatters arbejdsopgaver. Samtidig har vi bygget et undervisningsforløb op, hvor de undervejs lærer at lave interview, research og skrive det til historier, noveller, essays etc. Det er vigtig, at de selv danner sig et indtryk og udtryk om dansk landbrug. Vi havde en fantastisk start den 29. august, hvor de studerende havde forberedt spørgsmål om alt fra fedtindhold i mælk til landmandens etiske overvejelser. Vi blev mødt med en åbenhed og ærlighed om erhvervet og fik det bedste udgangspunkt for få nogle gode besøg hos landmænd,” siger Lene Rikke Bresson
”I LandboUngdom ser vi utrolig meget frem til at følge de unge forfattere, og ser frem til at læse de forskellige historier. Vores inspirations aften gik over alt forventning, og de unge forfattere skal have ros for alle de nysgerrige spørgsmål som også udfordrede os som indlægsholdere.
Jeg ser frem til at få et billede af dansk landbrug anno 2013 set med helt andre øjne, og håber at landbruget kan inspirere til mange gode historier i fremtiden.” siger Mads E. Mortensen siger næstformand for LandboUngdom.

”Det er et rigtigt spændende samarbejde vi er indgået og det bliver rigtig godt at få nogle historier med en lidt anden indgangsvinkel end vi er vant til, og vise at live på landet ikke nødvendigvis er Morten Koch eller utilfredse landmænd, men at der er rigtig mange andre værdier som tit drukner i snakken om landet og landdistrikterne, fordi der typisk kun er fokus på ”den gode historie” frem for at sætte fokus på alle vinkler,” mener fungerende formand for 4H Carsten K Andersen.
Erhvervet rummer alle krydderierne til en god fortælling, da landmandslivet byder på såvel liv, død og drama. Landbruget har da også tidligere været en kilde til inspiration for kunstnere. Ludvig Holberg skrev skuespil, de fynske landskabsmalere forevigede naturen, og landbruget er hovedtemaet hos forfattere som Knud Sørensen, Anne Marie Løn og Jens Smørup Sørensen.
De fire samarbejdspartnere, Familielandbrugssektionen, LandboUngdom, 4H og Dansk Talentakademis forfatterlinje håber, at landmandslivet igen kan blive et tema for forfatterspirer, som kan skrive anderledes og skæve historier. Konkurrencen er åben for deltagelse for alle.
 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar