onsdag den 3. november 2010

Skal vi overhovedet have en masterplan for Skjern og Tarm?


Ja det skal vi da, for jo stærkere vi gør vores centerbyer i hele kommunen jo mere styrker vi vores opland og vore landsbyer. Man kan så frygte for masterplanens overlevelse efter at rapporten, som kommunens embedsmænd har udarbejdet, er snublet ud i offentligheden med hjælp fra hvem? Jeg er rigtig ærgerlig over 3 ting i papiret, men ved også at rapporten ikke er en facitliste, men inspirationsmateriale, til den videre proces. Jeg er ærgerlig over at VGT i papiret flyttes til Skjern, på trods af at det er en selvejende institution. Det er et provokerende irriterende direkte forslag, som vi i kommunalbestyrelsen slet ikke kan beslutte noget om.
Jeg er uenig i at der skal placeres et stort indkøbscenter midt inde i Skjern by, der vil aldrig finde folk nok derind ad de kringlede veje til at et sådan center kan blive rentabelt. Derimod skal Skjern Å centret gerne genoplives og blive en realitet. Den vil være hurtig og nemt at komme til og vil holde en masse handel i vores kommune. Jeg er ikke enig i forslaget om at der i et evt. Skjern Å center ved rundkørslen nord for Tarm overhovedet ikke må placeres udvalgsvarebutikker. Det skal selvfølgeligt være muligt. Dog er jeg enig i at bycentret skal være i Skjern med gågade, specialbutikker, udvalgsvarebutikker, cafe'er osv.

Biblioteksstrukturen er der jo tyvstartet på, selvom det i allerhøjeste grad hører ind under masterplandebatten. Det vil være optimalt at lægge et nyt moderne bibliotek så central som muligt i Skjern-Tarm, nemlig i det nye Skjern Å center.
Jeg håber at debatten om at styrke den sydlige del af vores kommune vil fortsætte i de kommende 6 uger, så vi politikere får et godt grundlag til at vedtage masterplanen. Det er på tide vi får noget handling bag alt den snak og skriveri, der har været i omkring 4 år.