mandag den 3. januar 2011

Frost, finanser og fremtidig optimisme

I 2010 har finanskrisen stadig haft sine kolde kløer i landbrugserhvervet, både vejrliget med ca. 5 frostmåneder, men særlig økonomisk. Jeg tror og håber at 2011 bliver meget mere positiv. Det vil jeg begrunde med, at for det første starter 2011 politisk meget positivt med at statsministeren endelig har taget bladet fra munden og erkendt den økonomiske trussel, der er for vores velfærdssamfund og er kommet med konkrete forslag til løsninger. Det er en særdeles vigtig debat, som forhåbentlig udmunder i et hurtigt valg, hvor de dygtigste vinder, og formår at styre Danmark på rette kurs.For det andet er priser på flere landbrugsvarer stigende. Desværre med undtagelse af svinekødet. Men de stigende tendenser styrker optimismen hos os landmænd, så vi kan udvikle vore bedrifter i en positiv retning for både folk og fæ. Det kræver dog at pengeinstitutterne også agerer positivt og vil låne til bæredygtige projekter, for ellers kan det blive svært eller helt umuligt at realisere gode tiltag.


For det tredje vil jeg begrunde min optimisme med troen på at 2011 bliver året, hvor befolkningen og politikerne ser landbrugserhvervet og følgeindustrien, som en vigtig del af løsningen for Danmarks fremtidige velfærd. Det kræver dog at nogle politiske forhindringer ryddes af vejen ved hurtig handling i stedet for tom snak.


Som eksempler på forhindringer for landbrugserhvervet, der kræver konkret handling kan nævnes:· Ved udmøntningen af vand- og naturplaner, skal der laves økonomiske konsekvensberegninger og laves målrettede tiltag.


· Omkring husdyrloven skal anmeldeordningen hurtigst muligt iværksættes uden urimelige skærpelser af ammoniakkrav.


· Konkurrenceevneanalysen skal give et sagligt grundlag for eftersyn af rammevilkårene i Danmark.Ja jeg tror på et godt år for Danmarks landbrug og for dem vi beskæftiger i følgeindustrien i 2011, men det kræver hårdt arbejde for beslutningstagerne på Christiansborg, for Landbrug & Fødevarer, for os folkevalgte i landbrugsorganisationerne, for alle vore samarbejdspartnere og ikke mindst kræves, der stadig hårdt arbejde på de enkelte bedrifter. Godt nytår.