tirsdag den 29. december 2009

Mandsdominans i erhvervs-bestyrelser


Læserbrev i JP d. 17-12 og Landbrugsavisen d.28-12-09

Efter det netop overståede valg blev kommunalbestyrelserne bredere sammensat end for fire år siden. Andelen af kvinder steg fra 27 til 32 procent. Så nu er kun to ud af tre byrådsmedlemmer mænd.
Det er selvfølgelig ikke noget at prale af, da kvinder udgør halvdelen af landets befolkning, men det er dog ganske flot, når vi sammenligner os med erhvervslivets og landbrugserhvervets bestyrelser: Her er kun 5-6 procent kvinder.
I bestyrelserne i landbrugets to største andelsselskaber - Arla og Danish Crown - er der slet ingen danske kvinder, men Arlas svenske landmænd har dog valgt et par kvinder til bestyrelsen.
Der er ikke sket den mindste forbedring i de seneste 10 år, hvilket har fået direktøren i Tryg, Stine Bosse, til at foreslå kønskvotering de næste fem år.
Med de store udfordringer vi står overfor er det ærgeligt, at man ikke vil rekruttere fra hele talentmassen, men kun fra den ene halvdel af befolkningen, og det så oven i købet, når man ved at bestyrelser fungerer bedst, når der er mindst en tredjedel af hvert køn.
Det er jo muligt at gøre bestyrelser bredere og mere velfungerende. Det viste kommunalvalget tydeligt, hvor vælgerne i for eksempel Ringkøbing-Skjern Kommune valgte dobbelt så mange kvinder – fra 5 til 10 kvinder ud af 29.
I de andre omtalte bestyrelser er det jo næsten udelukkende mænd, der bestemmer ved generalforsamlingerne i rigtig mange foreninger over de næste måneder. Jeg vil kraftig opfordre til, at de også vender blikket mod kvinder, der kan bidrage til en udviklende bestyrelse, så en lovgivning herom ikke bliver nødvendig.

søndag den 20. december 2009

Frosten har sat sig i malkerobotten, øv
Sikke en søndag. Malkerobotten gik i stå i nat og mælkerørerne frøs, og der kunne ikke malkes. Så dagen er gået med telefonsnak, montørbesøg, optøning og kuldeskærende bøvl og besvær.

Ret deprimerende at man bliver så meget bagefter med malkningen, og ikke kan gøre noget hurtigt og konsekvent, men må lade robotten arbejde på højtryk indtil det er ved at være indhentet her godt et halvt døgn efter. Når køerne på PC,en er røde så haster det ret meget med at malke dem og normalt er der kun nogle få røde,men idag var hele skærmen rød lidt for længe :-)
Men dagen sluttede dejligt med julemusik gudstjeneste, hvor bl.a.Stine og Anne Beth spillede og sang Hans Thimes Kristansens tekster til Leonard Cohens melodier, Herligt.
Håber de sidste dage op til jul går lidt mere planmæssigt.

søndag den 22. november 2009

1000 tak for opbakning ved valget.


Tak for de 688 stemmer jeg fik ved valget i tirsdags d. 17-11 og mange tak for hilsner og lykkeønskninger.
Jeg vil gøre mit til at leve op til det nye job som byrådskandidat, som jo starter først i det nye år.

Jeg vil sørge for at forberede mig godt, lytte til mit bagland, værne om takt og tone, krydret med humor og holde mig i form. Begge ben skal også gerne blive på jorden,men det sørger min mand for, når vi sammen passer gården herhjemme, som her i weekenden, hvor 3 kvier(1.kalvskøer) fik 4 kalve, dejlig oplevelse.

Det bliver forhåbentlig 4 spændende år, med mange politske resultater og udfordringer.

Med venlig hilsen fra Lone

mandag den 16. november 2009

Mange gode arbejdspladser ønskes


Læserbrev i dagbladet idag:

Kommunens fremtidige serviceniveau skal bl.a. finansieres ved at vi skal have mere gang i erhvervsudviklingen i vores kommune. De virksomheder der er her, skal have alt den medvind, som loven tillader fra kommunal side, og her tænker jeg både politisk og administrativt. Vi skal gøre rigtig meget for at tiltrække nye virksomheder og iværksættere, for kun ved at øge antallet af arbejdspladser og mindske antallet af arbejdsløse, kommer vi helskindet igennem de næste år.

I det nuværende byråd arbejder man med at nedsætte et udvalg, der skal sætte fart på processen med at tiltrække flere virksomheder. Jeg vil gøre mit til at udvalget bliver en realitet og kommer i omdrejninger hurtigst muligt.

Efter spændende debat på VGT i dag, som jeg deltog i, er det jo bl.a. denne generation og deres søskende, der skal føle sig tiltrukket af Rgk.-Skjern kommune om føje år, når de har fået rygsækken fyldt op af oplevelser og uddannelse i verden omkring os. Det kan jo være, de vil flytte hjem igen. Det håber jeg.

Vi skal derfor have skabt økonomien til et godt serviceniveau, som sammen med et hav af forskellige virksomheder, skal gøre vores kommune mere attraktiv at bo i og flytte til.

torsdag den 12. november 2009

Landdistrikter -ja tak


Der var meget gang i debatten i Astrup i aftes omkring bl.a. landdistrikter.
Vi har jo ca. 40 landsbyer her i Ringkøbing Skjern kommune og halvdelen af os bor i landdistrikterne. Det er derfor vigtig at landsbyer og landdistrikter bruges som aktive medspillere i kommunens politik.

Der laves rigtig meget frivilligt arbejde og indsamling af penge til projekter, som gør det muligt at opstarte mange spændende initiativer. Aktivitetshuset i Astrup, som vi mødtes i, i aftes var et sådan resultat.
Mange steder får man indsamlede penge til at yngle gevaldig ved fundraising, hvis ildsjælene forstår at stå sammen om det.
Men det er stadig vigtig at der konstant samarbejdes med de forskellige foreninger i landsbyerne og især kommunens Landdistriktsråd, da nogle polititiske beslutninger direkte kvæler landsbyerne og det kan undgåes ved dialog, tror jeg på.

For truslerne er jo bl.a. flere skolelukninger,butiksdød, ringere offentlig trafik, og for mange penge til konsulenter og for lidt reel handling.
Der er altså nok at arbejde for, hvis ikke landsbyerne skal kvæles, men forkæles og det vil jeg gerne hjælpe med.

mandag den 9. november 2009

Fin takt og tone til skoledebat i Videbæk


Skoler er jo altid et varmt debatemne og det var det også i aften i Videbæk. Jeg synes at undervisningen af børn idag i alle aldre er utrolig spændende, og det skyldes ikke mindst lærernes engagement, rammerne og lærebøgerne godt krydret med IT på flere niveauer.

Vores børn har gået på en lille skole, (Lyne) hvor der altid har skullet spares og spares og spares. Det er ved at være nogle år siden de forlod folkeskolen, men besparelser er stadig hverdag i skoler og institutioner. Ja men besparelser er så sandelig også hverdag uden for den offentlige verden, i det private erhvervsliv.
Der er selvfølgelig en grænse for hvor meget salami der kan skæres af samme pølse, men der er også en hvis frihed til at benytte de midler der tildeles skolerne. Det kræver, der arbejdes konstruktiv og positiv og det smitter af på både ledelse og bestyrelse og i hele kulturen på skolen.

Men der skal være rimelighed i de midler der tildeles, og ellers må man fra politisk hold melde klart ud at man ikke prioriterer skolen, hvis det er sådan det forholder sig.
Men jeg vil påstå at mange folkskoler kan få et langt godt liv, hvis man rettidig sørger for opbakning,markedsføring og engagement på folkeskolen, som var det en friskole.
God arbejdslyst til alle skolebestyrelser.

lørdag den 7. november 2009

Vel besøgt åben landbrug med politikDer var en dejlig flok mennesker på staldbesøg idag, og udover rundvisning i stalden, blev der også snakket politik. Der blev blandt andet diskuteret "om faldefærdige ruiner er en sag for kommunen?" og ja, det mener jeg kommunen i en hvis grad kan være med til at afhjælpe via en ny national pulje.

Samarbejde i kommunalbestyrelsen er meget vigtig fremadrettet, men det er også vigtig at partier ytrer deres forskellige holdninger, da det er med til at gøre kommunalpolitik levende for omverdenen, blev der også sagt.

Der blev snakket meget om vigtigheden af vækst i erhvervslivet, så der kan komme skattekroner i kommunekassen.
Vigtigheden af at støtte op om en lokal kandidat fra den sydlige del af kommunen var der også positive tilkendegivelser på, ligesom at partipolitik ikke ikke er så væsentlig i byråd som det er i landspolitik.

Alt ialt en rigtig god dag, hvor der forøvrigt også var standsmæssig besøg af en lokal, der kom kørende i veteranbil.

fredag den 6. november 2009

Åben stald med poltik
Lørdag d. 7-11 er der åben stald hos Erik og mig, (det står også i ugeposten i denne uge) hvor der bliver mulighed for at snakke politik og se vores nye stald. Det foregår fra kl 10.00 til kl 11.30. Lyne Venstre er medindbyder og der vil være en kop kaffe,en øl eller vand for dem der har lyst til det. Tilfældigvis er det samme dag, hvor kvinderådet også slår et slag for flere kvinder i politik,men uanset om man er mand eller kvinde bør man vælges pga. af sine kvalifikationer.
Vel mødt, hvis du dukker op.


torsdag den 5. november 2009

Landbrug er en del af erhvervsudviklingen


Jeg er lige kommet hjem fra Landsdelegeretmøde i Herning, hvor temperaturen på erhvervet blev målt af medlemmer og politikere. Der var mange indlæg om de rammevilkår (bl.a.miljøgodkendelser,regler, skemaer og kontroller) vi er underlagt, og med god grund for det gør det unægteligt besværligt at være selvstændig og er også medvirkende til at nogle stopper.

Fødevareminister Eva Kjær Hansen lovede flere forenklinger, som jeg gerne vil se inden jeg tror på det.

Men hovedproblemet for landbruget er den manglende indtjening, da priser på stort set alle landbrugsprodukter er særdeles lave, samtidig med den globale finsielle krise.

Landbruget og især følgeerhvervene er jo en betydelig del af vores kommunes erhvervsgrundlag og hermed skatteydere, og derfor gælder det gamle ordsprog stadig, at "når landbruget har det godt, har det øvrige samfund det også godt" - og omvendt.

Med de store økonomiske udfordringer vi har i kommunen lige nu er det utroligt vigtigt at landbruget og det øvrige erhvervsliv snarest kommer i omdrejninger igen. Stigende markedspriser er en del af løsningen, samtidig med tålmodigt kapital fra pengeinstitutterne og generel optimisme.
Men politisk velvilje og handling fra kommunalpolitikere og landspolitikere er et must for at få gang i hjulene igen, og det mener jeg er en af de særdeles vigtige opgaver i det nye byråd her i Ringkøbing Skjern.

mandag den 2. november 2009

Ældrepolitik og omsorg


Lige kommet hjem efter særdeles livlig debat på Bech Hotel i Tarm, hvor et stort fremmøde til det politiske debatmøde vidnede om emnets vigtighed. Vore ældre skal passes på en værdig måde og personalet skal være i balance med sig selv og jobbet, og skal ikke stresse sig til sygdom.

Det er for dyrt, rent menneskeligt og uværdigt i et omsorgskrævende job, at man selv går ned på grund af mangel på omsorg fra ens arbejdsgiver, og for stort arbejdspres.

Men mangel på penge er der nok af i kommunen, så hvor findes pengene til de varme hænder? Ja det er et af de dyre spørgsmål, men mere erhvervsudvikling i vores kommune er mit bud og forebyggende behandling og hurtig effektiv genoptræning kan være et andet bud.

Men alfa omega for kommunen og vores borgere som helhed, er at alle der bliver valgt til næste byrådsperiode bør samarbejde og trække på samme hammel, alt andet vil være til skade for kommune og borgere. Jeg ved af erfaring at selv en lille repræsentation i en bestyrelse kan flytte bjerge, hvis sparingspartnere og argumenter er i orden.
Jeg tror på samarbejde i det nye byråd og vil arbejde for det.

lørdag den 31. oktober 2009

Meningsræs på Cafe-Kræs (2)

Alle forventninger til cafe-debatten blev indfriet, for politiske debatmøder behøver slet ikke at være kedelige, det står som i neon efter dagens politiske cafe-debat i Ringkøbing på Cafe-Kræs. Politiske mærkesager diskuteredes højlydt og intenst, imens debattøren Gitte Hornshøj styrerede debatten med humor, hjertelighed og varm energi.

Nomeringer i børnehaver og på plejehjem, vigtigheden af erhvervsudvikling, nærdemokratiet som et must og mere empati og kønsbalance i kommunalbestyrelsen. Det er et lille udpluk af emnerne, der føg igennem luften i dagens politiske cafe-debat, hvor venstres 6 særdeles forskellige kvindelige kandidater var på slap line.

Mundvigene er ikke kommet ned endnu og det gør vel heller ikke noget at politik bliver både sjov og nærværende, det kan vel højest fremskønne flere til at deltage i debatten om Ringkøbing -Skjerns kommunens fremtid.

fredag den 30. oktober 2009

Meningsræs på Cafe-Kræs

Jeg glæder mig til i morgen, hvor Gitte Hornshøj vil give hendes bud på takt og tone i politik, for det kan helt sikkert kun blive bedre.
Mere om debatten senere lørdag.

tirsdag den 27. oktober 2009

Debatten på Hotel Vestjyden var gloende

I går aftes var der politisk debat på Hotel Vestjyden. Der bliv livligt diskuteret af de 75 deltagende kvinder og os 6 byrådskandidater. Læs mere i Dagbladet idag d.27-10-09.
http://www.dagbladetringskjern.dk/article/20091026/DRS/710269724/1430

torsdag den 22. oktober 2009

Fantastisk foredrag af Lars HusumEr lige kommet hjem efter et rigtig godt foredrag af forfatteren Lars Husum, der er vokset op i Tarm. Hans debut bog "Mit venskab med Jesus Kristus" er nu ude i 35 lande og det med god grund.
Bogen er filmisk skrevet, så man nærmest ser handlingen for sig og den er barsk, sjov, rørende og særdeles tankevækkende. Den kan absolut anbefales at læse enten for sig selv eller i en læsegruppe, da der er meget at diskutere om.

Han læste også op af sin næste bog, som han har skrevet en tredjedel af og den lyder også yderst anderledes og spændende.

Arrangører var Lyne og Kvong menighedsråd og foregik i Lyne Forsamlingshus.

lørdag den 17. oktober 2009

Ridetur og kvægjagt


Min nabo Majbritt og jeg var på en skøn ridetur idag, hvor vi red "jorden rundt" her i Østergårde.

Undervejs opdagede vi at nogle af vores goldkøer, var løbet ud af indhegningen, men det klarede Majbritt og hendes islænderhest i bedste cowboy-stil, så nu har vi hermed en effektiv kodriver i nabolaget, som vi vil benytte os af løbende :-)


fredag den 9. oktober 2009

Vælgermøder eller sociale medier?

Var i aftes til vælgermøde i Ådum,hvor Per Hoffmann og undertegnede deltog som byrådskandidater. Et rigtig godt møde med gode spørgsmål og debat. Et vælgermøde er meget mere nærværende og givende end de såkaldte sociale medier (blogs,facebook,tvitter o.lign.), som jeg netop nu skriver på.

Men hvis det gøres op hvor mange der deltager i vælgermøder, og hvor mange der deltager i den politiske debat på de sociale medier, så vil jeg tro de sociale medier ligger i overhalingsbanen. Men at få andre til at læse ens blog og synes den er så interessant at den er værd at kommentere på er en svær opgave. Har du en mening om de sociale medier?

fredag den 2. oktober 2009

Tillykke til Rio og postyr i København


Lige hjemkommet fra møde i København,som var på den anden ende pga. besøg af Obama og andre kendte der deltog i IOC møde.
Politi overalt og et hav af mennesker. Morgenaviser var spækket med USA-stof og Chicago var alles darling.Undtagen Politikken som troede på Rio, og de fik ret. Rio i Brasilien skal være vært ved OL i 2016. Tíllykke til dem, da det kan være med til at sætte mere gang i deres udvikling af især infrastrukturen i det kæmpe land.

I Vestjylland vil vi jo også gerne have infrastrukturen styrket, da det jo er nøglen til udvikling, hvilket tydelig ses med udviklingen omkring Herning.

Nå men efter Aquakoncert på fuld drøn på Rådhuspladsen og en næsten missset tog pga. af de mange mennesker, så er det godt og være tilbage i det mere rolige Vestjylland,hvor vi nok ikke lige skal huse olympiaden.

onsdag den 30. september 2009

Klar til mobil valgkampJa hvad gør man ikke for at blive set. Det er ikke særlig populært i familien, men det varer trods alt kun til d.17 november, og en gang imellem kan jeg jo godt tage cyklen.

fredag den 25. september 2009

Fra Samsø til Hvide SandeVi bor i en meget stor region, som i bredden strækker sig fra Samsø til Hvide Sande. Fra det rolige og nærmest romantiske og med masser af sol- og vindenergi på Samsø. Til Hvide Sande, der er mere barsk, men som absolut også har en masse at tilbyde turister og andet godtfolk. Men Hvide Sande er også fremme i skoene, for her arbejdes i Rgk.-Skjern kommune med en søvej mod vest. Det er ambitiøs og fremsynet, da det på sigt vil spare en masse co2 forbrug af lastbiler, der kører vindmøllevinger og reservedele og andet stort gods på landevejene. Sejlads med pramme må absolut være fremtiden og bør realiseres ved hjælp af mange gode politiske kræfter.

I onsdags da min mand og jeg var på Samsø oplevede vi øens afhængighed af en færge,som er livsnerven til omverdenen. Søvejen mod vest kan også blive en del af livsnerven for Ringkøbing-Skjern kommune.

mandag den 21. september 2009

Ligestillingsministeren i topformI dag var Ligestillingsministeren på besøg i det vestjyske, nemlig i Birk ved Herning. Hun var klar i mælet om at vi ikke skal have indført kvoter, for at få mere kønsbalance i bestyrelser og virksomheder.
Hun gav dog tydelig udtryk for at en bestyrelse skal være mangfoldig, og da befolkningen jo består af ca.50% af begge køn bør dette også afpejles i bestyrelser og udvalg.

Hun henviste til problematikken med at få yngre kvinder og mænd til at stille op til byrådene, at det bør man gøre noget aktivt ved. Denne udfordring arbejder bl.a. Indenrigsminister Karen Elleman med lige for øjeblikket.

Alt i alt en veloplagt minister, der selv har kæmpet for at være, hvor hun er nu og opfordrer andre til at gøre det samme.
Jeg vil langt hen ad vejen give hende ret, men i visse fora er det per definition svært for kvinder at blive valgt, og da mangfoldige bestyrelser nu engang virker bedst, skal der nok visse steder hjælp til.

søndag den 20. september 2009

Hvor kommer mælk og kød fra i virkeligheden?


Idag har der været åben stald på rigtig mange landbrug i hele Danmark. Her i kommunen kunne man besøge et moderne kvægbrug ved Herborg og se en malkekarusel og hvordan køerne sov i sand og kalvene boltrede sig i halm.

Rigtig mange var på besøg og blev klogere på hvor maden kommer fra og hvordan man servicerer dyrene.
Læse mere på www.aabentlandbrug.dk/smcms/13865/13866/Index.htm?ID=13866

søndag den 6. september 2009

Hurra for foreningslivet

I dag i jyllandsposten skriver Lars Kolind, at der er mange sammenfald mellem spejderlivet og erhvervslivet. Nok ikke helt forkert,for jeg er slet ikke i tvivl om at alle der deltager i foreningsarbejde lærer om både ansvarlighed og selvstændighed--2 vigtige dyder som kan bruges overalt. Både børn og voksne der deltager i foreningsarbejde får en form for demokratisk dannelse, som en god bagage resten af livet.
Det er derfor meget vigtig vi opfordrer vore børn og unge til at engagere sig, så de er godt rustet til fremtidens udfordringer. Politisk er det også vigtig at prioritere foreningslivet,som er en af grundstenene for vores demokratiske dannelse.

søndag den 23. august 2009

Ønsker: en uge uden kamphunde- og burkadebat


I de sidste par uger har medierne fokuseret meget på burkaforbud og forbud mod kamphunde. Ja der blev seriøst forslået at kun racerene hunde bør overleve i Danmark, hvad tænker man dog på? det er jo ren teori og tankespind.
Burkadebatten er også gået helt over gevind,- ja tak til emner i medierne den kommende uge som er mindre populistiske og mere handlingsorienteret.

tirsdag den 18. august 2009

Indtryk sluges når bondekonen kommer til hovedstaden.


Lige hjemkommet fra møde i København med alverdens danske ambassadører.En af dem havde sørget for at 71 danske virksomheder i de seneste 9 år havde etableret sig i det østland han arbejdede i. Det må da være med til at udvikle og styrke vores danske virksomheder store som små.
En gang om året mødes ambassadørerne med flere hundrede danske virksomheder i Bellacentret, hvor der netværkes globalt. Ambassadørerne er provisionslønnet, jo flere danske virksomheder, der etablerer sig globalt, jo højrere løn. Bare virksomhederne også husker at bevare og udvikle sig her i Danmark for vi har også brug for deres viden og arbejdspladser.

tirsdag den 11. august 2009

Kalven måtte indhentes på en cykel

En lille kalv på ca 3 måneder skulle vænnes til at gå på græs i indhegning idag,men nej den misforstod alt og løb skrækslagen væk. Helt væk - vi måtte jagte den over adskillige hektarer inden jeg til sidst indhentede den på cykel og vi var tre der fik den tæmmet og lukket forsvarlig inde. Se også nedenstående link hvor kvier blev indhentet i kajak.
ww.landbrugsavisen.dk/nyheder/netnyheder/2009/8/10/kvier+tog+paa+svoemmetur+i+fjord.htm

mandag den 10. august 2009

Lynet slog ned i Lyne


I morges slog lynet ned i Lyne og vaccumpumpen til malkerobotten brændte af. Køerne måtte så stå i kø i 1,5 time og vente indtil alt var i orden igen. Alt er ok igen og vi slap nok meget billigt i forhold til hvad det frygtelige uvejr var skyld i andre steder i landet.

søndag den 9. august 2009

2 x kvie-tvillinger skabte lykke


Første nat køerne kom i den nye stald fik 2 køer kvie-tvillinger. Det er ikke så tit at begge tvillingkalve er kvier for er det en kvie og en tyr, så er kvien oftest tvekønnet og kan ikke blive til en ko. En god start for den nye kostald, for alle 4 kvier skal gerne kælve og malkes om ca 2 år.