onsdag den 27. juli 2011

Nytænkning af offentlig trafik ønskes



Igennem de sidste måneder er jeg blevet kontaktet af mange, der er frustreret over den store reduktion af busruterne til og fra landsbyerne.

I bl.a. Hoven og Lyne går ikke en eneste bus hele sommerferien og herefter heller ikke i weekenderne. Efter sommerferien går der på hverdagene kun ganske få busser til og fra uddannelsesstederne.

Det er helt sikkert en serviceforringelse, når man har været vant til en jævn fordeling af busafgange i løbet af hverdag, weekend og ferier. Det går især ud over folk der ikke har bil, og har bosat sig i landsbyen med den forudsætning, at der kører en bus.

 De færre busser skyldes en kraftig besparelse fra regionerne, og vi har som kommune ikke råd til at betale for de regionale busruter i deres fulde længde, derfor denne slankning af ruterne.

I Ringkøbing - Skjern Kommune koster den offentlige trafik 20 mill. om året og vi får ca. 1 mil. ind i indtægter. Det er ikke en god forretning, men det er en vigtig service at skolebørn, handicappede, og børn og voksne med særlige behov kan komme de rette steder gratis. Der er helt sikkert mange muligheder for at udnytte de 20 millioner kroner mere effektiv, end vi gør i dag. Hvis f.eks. alle skolebusserne også må tage ikke skolebørn med, hvis skolebusser/ minibusser ejet af friskoler og plejehjem må køre en form for teletaxa.

Man kan samtænke kørsel af handicappede og sygekørsel og kørsel med elever med særlige behov, med øvrige passagerer. Vi kan i kommunen tilmelde os noget der hedder flextur, der ligner en teletaxaordning.

 Der kan tænkes mange gode tanker, men kan det omsættes til praksis? Ja hvis vi i byrådet kan blive enige om at det er et vigtigt område, som skal nytænkes og effektueres snarest. Kommunens direktion er i gang med at se på koordinering af kommunes offentlige trafik.

Men det er ikke nok vores eget lille byråd vil øget fleksibilitet i den offentlige trafik, for flere af de nævnte forslag vil ikke være muligt med den nugældende lovgivning, og det vil da klæde regeringen at give os bedre rammer hertil. Man arbejder nemlig lige nu med at evaluere den kollektive trafik i Danmark, så husk lige at vi er ret mange, der ikke har gavn af Metro og S-tog, men må have andre muligheder i stedet!