tirsdag den 29. december 2009

Mandsdominans i erhvervs-bestyrelser


Læserbrev i JP d. 17-12 og Landbrugsavisen d.28-12-09

Efter det netop overståede valg blev kommunalbestyrelserne bredere sammensat end for fire år siden. Andelen af kvinder steg fra 27 til 32 procent. Så nu er kun to ud af tre byrådsmedlemmer mænd.
Det er selvfølgelig ikke noget at prale af, da kvinder udgør halvdelen af landets befolkning, men det er dog ganske flot, når vi sammenligner os med erhvervslivets og landbrugserhvervets bestyrelser: Her er kun 5-6 procent kvinder.
I bestyrelserne i landbrugets to største andelsselskaber - Arla og Danish Crown - er der slet ingen danske kvinder, men Arlas svenske landmænd har dog valgt et par kvinder til bestyrelsen.
Der er ikke sket den mindste forbedring i de seneste 10 år, hvilket har fået direktøren i Tryg, Stine Bosse, til at foreslå kønskvotering de næste fem år.
Med de store udfordringer vi står overfor er det ærgeligt, at man ikke vil rekruttere fra hele talentmassen, men kun fra den ene halvdel af befolkningen, og det så oven i købet, når man ved at bestyrelser fungerer bedst, når der er mindst en tredjedel af hvert køn.
Det er jo muligt at gøre bestyrelser bredere og mere velfungerende. Det viste kommunalvalget tydeligt, hvor vælgerne i for eksempel Ringkøbing-Skjern Kommune valgte dobbelt så mange kvinder – fra 5 til 10 kvinder ud af 29.
I de andre omtalte bestyrelser er det jo næsten udelukkende mænd, der bestemmer ved generalforsamlingerne i rigtig mange foreninger over de næste måneder. Jeg vil kraftig opfordre til, at de også vender blikket mod kvinder, der kan bidrage til en udviklende bestyrelse, så en lovgivning herom ikke bliver nødvendig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar