søndag den 5. september 2010

Forskellige kompetencer er en styrke

(Læserbrev i Landbrugsavisen 27. august 2010)

I sidste uges Landbrugsavis skrev Niels Pedersen Qvist (NPQ) ganske rigtig at det er vigtig med forskellige kompetencer i L&F’s bestyrelse. Det kan vi ikke være mere enige i og det er lige i tråd med Landbrug & Fødevarers vision for fremtiden, hvor man arbejder for mangfoldige udviklingsveje indenfor landbrugserhvervet.

Når vores mål er et mangfoldigt landbrugserhverv er det også vigtig at det afspejler sig i alle landbrugets forskellige bestyrelser, men det er der et stykke vej til endnu. For det første kan der sagtens blive en større aldersspredning i bestyrelserne, end der er pt. Uddannelsesbaggrunde kan sikkert også blive mere forskellige, som NPQ skriver og sidst, men ikke mindst, så er der en underrepræsentation af kvinder i alle landbrugets bestyrelser og udvalg, så på dette felt er der også plads til styrkelse af kompetencer.

Forøvrigt er det et stort problem at vi ikke har kvinder med erfaring fra udvalg og bestyrelse, når L & F skal skal indstille både en mand og en kvinde til diverse offentlige råd og nævn. Det er ikke iorden at indstille en folkevalgt mand og en kvindelig embedsmand, hvis det er et udvalg, hvor der forventes repræsentation af folkevalgte. Her er der absolut plads til forbedring.

Landbrugserhvervet står overfor rigtig mange udfordringer, som vi må gøre alt for at komme styrket igennem og derfor bør vi alle arbejde for at styrke alle landbrugets folkevalgte bestyrelser med gode stærke og forskellige kompetencer.

Det er et langt sejt træk, men det er allerede hjemme i hver enkelt forening, når man sender delegerede til de forskellige årsmøder og generalforsamlinger, at man skal arbejde for at få forskellige kompetencer i vore bestyrelser.

Kathrine M.Jensen,Landbonord, formand Kreds 1

Lone Andersen,formand Familielandbruget VEST-Jylland

Ingen kommentarer:

Send en kommentar