onsdag den 4. april 2012

Fødevareminister gambler med landbrugserhvervet

Der er lige nedsat en natur- og Landbrugskommission, men hvad hjælper det hvis Fødevareministeren gambler med landbrugserhvervet via ødelæggende solo-lovforslag om fri adgang til 10 meter bræmmer og forbud mod dyrkning af energiafgrøder?

Hvor er ministrene for landdistrikter, erhverv, økonomi og beskæftigelse i debatten om bræmmerne?

Ja for lovforslaget handler ikke bare om landbrug og natur. Det handler i høj grad også om fastholdelse og udvikling af arbejdspladser i landdistrikterne.Har Danmark råd til at dem vi har valgt til at styre vores land vil sætte en kæp i hjulet for vækst, udvikling og arbejdspladser?
Dyrt bøvl og besvær er der rigeligt af, som kun bliver værre, såsom øget administration og uduelige IT systemer, men pålægge et presset erhverv endnu en ordentlig gok i nøden er ikke ligefrem noget, der øger unges lyst til at gå ind i landbrugserhvervet, selvom de står klar. Den langsomme, men sikre politiske kvælning af erhvervet hjælper heller ikke på bankers velvillighed overfor udvikling af vores bedrifter.

Hvert eneste landbrugsbedrift gør en kæmpe indsats for natur, dyrevelfærd og kvalitetsfødevarer, men har vi udsigt til at miste 7,5 milliard kroner pga. bræmme-krav, så tjener vi intet. Gnisten hos bonden slukkes og størsteparten af Danmark's naturforvaltere må lukke og 150 000 arbejdspladser og 70 milliarder eksportkroner står til tælling, og det får vi kun mindre velfærd af.

Hvis regeringen kan deres lille tabel og ellers har sat sig ordentlig ind i bræmmernes økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser, så vil lovforslaget aldrig blive realiseret, og desuden bør kravet på 10 meter bræmmer sættes ned på de oprindelige 2 meter. For fakta er at der intet fagligt belæg er for at øge bræmmer fra 2m til 10 meter.
 Det er ikke så sort som det har været, nej men lyset kan da blive helt slukket, hvis ikke fornuften blandt Christiansborgs politikere sejrer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar