onsdag den 2. maj 2012

Mere lempelig skiltelov og planlov vil give udvikling.

Der blev sagt mange fine ord om vækst og varige arbejdspladser i landdistrikterne til en landdistriktskonference i sidste uge. Det klinger dog lidt hult efter beslutningen om nedlæggelse af mange statslige arbejdsplader her i kommunen, hvilket heldigvis har stor politisk opmærksomhed, og forhåbentlig står til at ændre.

Til konferencen repræsenterede jeg Ringkøbing- Skjern kommune og havde især 2 budskaber med til By- og Landdistriktsministeren, nemlig en lempeligere skiltelovgivning og fastholdelse af lempelser i planloven. Desværre stod formanden for KL, Jan Trøjborg, og sagde at han glædede sig over at det nu ser ud til at der igen skal strammes op på planloven.  Ærgerligt, for vi har allerede brugt den lempeligere planlov flere gange her i kommunen, bl.a. ved udvidelse af erhvervsvirksomheder i landzone og ved friere udstykning af enfamiliehuse. Det er en glimrende måde at udvikle og fastholde arbejdspladser og bosætning på i Danmarks største landkommune, som RKSK jo er, når vi nu ikke har en motorvej at lokke virksomheder og arbejdskraft med.
Vi har en meget restriktiv skiltelovgivning i Danmark og lempelse af den lov, det var det andet politiske budskab jeg havde med til konferencen, og her var der rigtig mange alliancepartnere fra hele landet. For hvorfor skal vi i Danmark have en meget strammere skiltelovgivning end alle vore nabolande har? Det er jo reelt konkurrenceforvridning.

 I Ringkøbing-Skjern kommune har vi mange restauranter, gårdbutikker og attraktioner, som ligger i landzone, hvor det er meget svært at få lov til at skilte, uanset om det er ved statsveje eller kommuneveje, for det er stort set den samme lov der gælder. Men loven er for skrap og bør lempes. Det giver helt sikkert en større omsætning, hvis turister og andre forbipasserende får øje på spisesteder, gårdbutikker og attraktioner så tidligt, at man kan nå at holde ind og lave en handel.

Så kære Landdistriktsminister Carsten Hansen: Lempelse af skiltelovgivningen og planloven er altså med til at fastholde og udvikle arbejdspladser i landdistrikterne. Det er jo ikke milliarder af kroner, der efterspørges, men ændringer i lovteksten, som reelt ikke koster en krone, men som virkelig kan gøre livet lettere for mange serviceerhverv i landdistrikterne.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar