onsdag den 6. august 2014

Bedre bredbånd giver vækst i yderområderneLæserbrev sendt i De Bergske Blade og Landbrugsavisen uge 32
 

Stabilt og hurtigt internet er i dag et grundlæggende rammevilkår for effektiv produktion - i landbruget og i erhvervslivet generelt. Desværre er der ikke altid brugbare internetforbindelser alle steder i Danmark. Det koster hver dag vækst og arbejdspladser - og bidrager til affolkning af yderområderne.

 

Det er derfor glædeligt, at regeringen og de fleste af folketingets øvrige partier hen over sommeren har aftalt en vækstpakke med en række positive tiltag – herunder også en lånepulje på i alt 100 mio. kr. i 2015-2016 til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne. Det løser bestemt ikke alle udfordringerne – men er dog et skridt på vejen, og kan give forhåbning om en spirende øget vilje til at tage hånd om problemstillingen.

 

Der er et stort potentiale i at sikre effektivt bredbånd. Kommunale erfaringer viser, at det kan være med til at tiltrække virksomheder til kommunen, hvis den nødvendige IT-infrastruktur er til stede. Omvendt kan dårlige bredbåndsforbindelser medvirke til at holde erhvervslivet væk fra kommunen.

 

Fx skal landmanden i dag være koblet op på et hurtigt og stabilt internet, hvis han skal bruge moderne malkeudstyr, hvor man løbende skal indrapportere mælkekvaliteten, overvåge driften og kunne gribe ind ved problemer.

 

Et andet eksempel er, at regeringen har besluttet, at alle indberetninger skal foregå digitalt. Det kræver naturligvis, at den digitale infrastruktur er til stede. En række indberetninger kræver som minimum adgang til en hastighed på 4-5 Mbit. Det vil sige, at landmanden har et problem, når der kun er adgang til fx 1 Mbit i hans område.

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at kommunerne – som et første skridt - gør brug af regeringens udspil og sikrer effektivt bredbånd som del af de lokale og regionale rammevilkår. Derudover bør regeringen hurtigst muligt indkalde folketingets partier til en drøftelse af et nyt teleforlig og iværksætte nye, tidssvarende tiltag til udbygning af effektiv IT-infrastruktur – også i landdistrikterne. Det kan betale sig – for kommunerne, for livet i yderområderne og for hele Danmark.

 
 Af Lone Andersen, viceformand, Landbrug & Fødevarer

Ingen kommentarer:

Send en kommentar