onsdag den 6. august 2014

Selveje skaber liv på landet

 Læserbrev i bl.a. JP og Landbrugsavisen uge 28 -  2014Af Svend Nygaard, formand for LandboUngdom

Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd
Lone Andersen, formand for Familielandbruget og viceformand, Landbrug & Fødevarer,”Mere liv på landet” og ”vækst i udkants-Danmark” er sætninger, som vores politikere gerne bruger ved festlige lejligheder, når kameraerne er tændt.

Derfor er det rystende, at regeringen vil tage initiativ til at afvikle arbejdspladser i udkants-Danmark. Det sker med et forslag om at liberalisere landbrugsloven. Forslaget er fremsat som en del af regeringens vækstplan for fødevareerhvervet.

 

Med erhvervsminister Henrik Sass Larsens ord vil regeringen skabe ”et historisk skifte i landbruget, så selvejet forsvinder.” I dag skal landmanden ifølge loven have den bestemmende indflydelse over sin gård. Det bliver der lavet radikalt om på, hvis regeringens idé bliver til virkelighed.

 Regeringen begrunder sit forslag med, at det skal gøres lettere at etablere forskellige typer selskaber, som kan drive landbrug, men det er der allerede rig mulighed for i eksisterende lov. Derfor er en yderligere liberalisering overflødig.

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil vi se familiedrevne landbrug blive købt af pengestærke investorer, der spekulerer i at købe og sælge jorden frem for at drive produktion. Mens investorerne venter på, at priserne stiger, og jorden kan sælges videre, vil de dyrke afgrøder, der ikke kræver nær samme arbejdsindsats som husdyrbrug. I takt med at husdyrbrugene forsvinder fra landet, forsvinder også arbejdspladser i staldene, på slagterierne, mejerierne og andre arbejdspladser i de tyndt befolkede områder.

 Samtidig vil det blive sværere for unge at etablere sig som landmænd. Investorer fra ind- og udland vil nemlig presse prisen på jord op og gøre det svært for unge at købe sig ind i en bedrift.

 

Det er værd at bemærke, at syv ud af ti elever på landbrugsskolerne i dag kommer fra ikke-landbofamilier. Hvis de skal etablere sig med egen gård, skal der i dag rigtigt mange penge på bordet. Det er allerede en stor udfordring for de unge. Med højere jordpriser på et liberaliseret marked vil det blive endnu sværere i fremtiden.

 

Rigtigt mange unge vælger nemlig landbrugsskolerne netop fordi, de en dag gerne vil kunne sætte foden i egen stald og blive selvstændig landmand. Hvis den dør lukkes, kan vi forvente, at mange af de unge vil søge til andre uddannelser. På den måde drænes landbruget for talenter og virkekraft, mens landområderne bliver endnu mere affolkede.

 

Vi håber derfor, at regeringen vil besinde sig og droppe liberaliseringen af landbrugsloven og i stedet stå ved de pæne ord om at skabe liv på landet og vækst i udkants-Danmark

 

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar