mandag den 17. november 2014


Landmanden elsker da også naturen
I Information d.14-11-2014

Af Lone Andersen, Fmd. Familielandbruget og viceformand for Landbrug & Fødevarer

Biolog og økologisk æbleavler Jens H. Petersen karakteriserer i en kronik i Information 10.november 2014 landmanden som en effektiv naturødelægger.

Det er hårde ord, og det er et utrolig sort billede, Jens H. Petersen maler af det danske landbrug. Han vælger konsekvent at overse alle de gode tiltag for at passe på vores fælles natur, som sker på landbrugsejendomme over hele landet.

I Landbrug & Fødevarer arbejder vi på at skabe plads til både natur og landbrug.  Vi arbejder for, at naturpleje skal være en attraktiv driftsgren og for at få endnu flere landmænd til at gøre en indsats for markvildt og naturen i agerlandet.

Jeg driver selv et økologisk familielandbrug, og jeg tror, de fleste landmænd er enige med mig i, at vi har valgt at blive landmænd, fordi vi ønsker at arbejde med naturen og at arbejde med dyr.  Derfor er naturpleje også en vigtig del af landbrugsuddannelsen og netop et område, som vi i Landbrug & Fødevarer med held har arbejdet meget for at få større fokus på i uddannelsesforløbet.

Det er et meget firkantet billede af landbrugsdriften, Jens H. Petersen tegner i sit debatindlæg. I Landbrug & Fødevarer arbejder vi for diversitet i landbruget og for, at der skal være plads til både små og store bedrifter. Hvis vi skal tjene penge på erhvervet, og hvis vi skal være med til at opretholde indtjening og vækst til gavn for hele samfundet, er det nødvendigt med et professionelt erhverv med både store og små bedrifter. De mindre bedrifter løber til gengæld gang på gang ind i barrierer, som gør det vanskeligt at opretholde en rentabel drift. Oven i det oplever vi i erhvervet generelt barrierer for naturpleje af både økonomisk og administrativ art.

Natur og landbrug kan forenes – det ved vi alt om i landbruget. Desværre kniber det ofte for politikere og embedsmænd at få øje på.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar