søndag den 4. januar 2015

December 2014: Familielandbrugene er for vigtige til at blive overset


Nyhedsbrev sendt til medlemmer af Familielandbruget december 2014


2014 har været familielandbrugenes år i FN.
Gennem forskellige arrangementer har FN’s landbrugsorganisation FAO gjort opmærksom på familielandbrugets betydning kloden over.
Ifølge FAO viser statistikkerne, at mere end 80 procent af verdens fødevarer, målt i værdi, produceres på familieejede landbrug. FAO skønner, at der findes omkring 570 millioner landbrug i verden. Af disse er 500 millioner familieejede.
Ingen burde derfor være i tvivl om, at familielandbrugene er for vigtige til at blive ignoreret. Ikke kun i dele af verden, hvor mennesker hver dag knokler og kæmper for at overleve, men også i et velstående, moderne land som Danmark.
FN har afrundet familielandbrugsåret ved at udgive bogen ”Deep Roots” (dybe rødder). I forbindelse med bogen sagde Copa-Congecas generalsekretær, Pekka Pesonen: “Det er afgørende at have en dynamisk, moderne, og omstillingsparat landbrugssektor og på den måde skabe en levedygtig fremtid for familielandbrugene.
Pekka Pesonen fremhævede ved samme lejlighed andelsselskaberne, som vi jo bryster os af herhjemme. Han henviste til et studie fra EU-Kommissionen. Det viser, at mælkeproducenterne får op til 10-15 procent mere for deres mælk i de lande, hvor hovedparten af mælken sælges gennem andelsselskaber.
Med dette pust fra den store verden er der al mulig grund til at se lyst på fremtiden for familielandbrugene uanset, at vilkårene lige for tiden er meget vanskelig for danske landmænd.  Dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer, for det er der. Generationsskiftet er stadig en af de helt store udfordringer her i Danmark og desværre også blandt resten af verdens familielandbrugere.  Og netop lettere generationsskifter er blandt de sager, vi vil arbejde for i det nye år.
Jeg håber, at I og jeres familier får en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 
 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar