søndag den 4. januar 2015

Nytårsønsker fra staldbroen


Sendt til diverse Vestjyske medier d.2.-1.-2014


Efter gode juledage og tid til eftertænksomhed i kostalden har jeg især to nytårsønsker for 2015. Mennesket i højsæde på vore landbrugsbedrifter, og en politisk vilje og synlig handlekraft, så vi som landbrugsfamilier kan mærke landbrugsproduktionen prioriteres.

Med mennesket i højsæde mener jeg landmandens evner og handlekraft atter skal være det helt centrale på vore landbrugsbedrifter. De seneste år har risikable belåninger, ratingtal, maksimal fysisk arbejdspres og stavnsbåndet til bankerne været dominerende. På de fleste arbejdspladser, offentlige som private, er medarbejderne det vigtigste aktiv, og de skal derfor have de bedste arbejdsvilkår. Det samme er gældende på vore landbrugsbedrifter, hvor landmanden og hans familie og evt. ansatte er nøglen til om landbruget er rentabelt, en succes eller nødlidende.  Ja der er lavkonjunkturer og højkonjunkturer i landbrugserhvervet, som der altid har været og vil sikkert fremover komme hyppigere og mere voldsomt, og det skal vi lære at håndtere. Det er nemmere sagt end gjort, for anbefaler banken at der skal skæres i medarbejderstab, så landmandens arbejdsdag går fra 12 til 14 timer, så går det altså ud over livskvaliteten, familielivet og hermed kvalificerede beslutninger. Netop overskud til at tage kvalificerede beslutninger på vegne af landbruget og familien er altafgørende for om bedriften er rentabelt, en succes eller nødlidende.

Fødevarebehovet i verden bliver konstant større, derfor håber jeg finansverdenen, vore konsulenter og vi som landmænd formår at få mennesket i højsæde på vore bedrifter, så landbruget som arbejdsplads og levebrød fortsat er en vigtig del af velfærds -Danmark.

Statsminister Helle Thorning lover lettelser til erhvervslivet, ja tak det glæder vi os til for hun og hendes kollegaer har et kæmpe ansvar for at det er attraktivt at producere fødevarer og landbrugsprodukter fra alle størrelser af landbrug i DK. En rigtig god start her i 2015 vil være at droppe alle tiltag om inddragelse af landmænds ejendomsret, for det er da ved at tage helt overhånd.

Med ønsket om politisk vilje og synlig handlekraft fra de bestemmende politikere ønskes hermed et godt nytår.

 

Lone Andersen formand Familielandbruget, Viceformand Landbrug & Fødevarer

Ingen kommentarer:

Send en kommentar