mandag den 26. januar 2015


Læserbrev i Herning Folkeblad og Ringkøbing Skjern Dagblad uge 4
Engang bliver det sommer igen

Af Lone Andersen, formand for Familielandbruget og viceformand i Landbrug & Fødevarer

Her på mit landbrug ved Lyne, som jeg driver sammen med min familie, er ethvert vandhul fyldt op lige nu, og situationen er den samme på bedrifter landet over efter flere måneders nedbør.  Her i vinterkulden er det næsten ikke til at huske, hvor knastør sommeren var, men 2014 var usædvanligt varmt og tørt år, og i følge DMI’s beregninger har man aldrig tidligere har målt et varmere år i Danmark.  
Det mærkede vi med al tydelighed i Vestjylland.  Her havde vi ikke været i stand til at lade dyrene afgræsse på den tørre sandjord, hvis ikke vi havde haft mulighed for at vande vores jord, for så havde der ikke været noget græs overhovedet.

Mange andre landmænd, især her i det jyske, har samme problem som os, og siden 2010 har lokale jyske landbrugsorganisationer under overskriften Task force markvanding arbejdet for at sikre muligheden for markvanding i fremtiden. Og sammen med Landbrug & Fødevarer og Videnscentret for Landbrug har de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger arbejdet både nationalt og internationalt for at sikre et retvisende fagligt grundlag for at sikre, at der ikke kommer restriktioner på markvanding.

Arbejdet har heldigvis båret frugt. I de første udkast til vandplaner i 2010 lykkedes det at få slettet et punkt om ophør af markvanding på 55.000 hektar. Siden er skiftende arbejdsgrupper under Miljøministeriet kommet med forskellige anbefalinger, og da miljøminister Kirsten Brosbøl før jul præsenterede de nye vandområdeplaner, som skal gælde frem mod 2021, var markvanding ikke et punkt på hendes dagsorden.

I Landbrug & Fødevarer glæder vi os over, at det gode og frugtbare samarbejde med den regionale Task force markvanding har båret frugt og understøttet et vedholdende politisk fokus i sagen, som vi også agter at holde fremadrettet.  Nu konstaterer Miljøministeriet, at der faktisk ikke kan påvises et indsatsbehov i forbindelse med markvanding i forhold til vandløbenes vandføring. Det betyder, at de nye vandområdplaner ikke rummer bud på yderligere begrænsninger i muligheden for at markvande, som der ellers var lagt op til fra politisk side.  Det skal der herfra lyde en tak for på vegne af både drøvtyggernes og egne vegne.

 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar