søndag den 3. december 2017Lønstigninger kan bremse ansættelse af udlændinge

Bragt i Landbrugsavisen 13. Juli 2017

Dygtige og velkvalificerede udenlandske medarbejdere er uundværlige i dansk landbrug. Det er der ingen tvivl om. De udenlandske medarbejdere trives på gårdene og er glade for de danske lønninger, der er betragteligt højere end i de lande, de kommer fra.
Derfor er vi i Landbrug & Fødevarer meget uforstående over for, at De Regionale Arbejdsmarkedsråd nu melder om højere lønsatser. Op mod 10 pct. i alle regioner. Vi frygter, at lønstigningerne vil indskrænke landbrugets mulighed for at ansætte medarbejdere udefra.
Så vidt vi ved, forholder det sig bestemt ikke sådan, at de nuværende lønniveauer for udenlandske fodermestre og driftsledere uden for EU ligger under de danske og fratager danskere et job. Tværtimod står der ikke danske fodermestre og driftsledere i kø for at få et job.
Så hvad er årsagen til de varslede høje lønstigninger? Det virker ulogisk, når hele grundlaget for ordningen med fodermestre og driftsledere er baseret på mangel på arbejdskraft.
Lønnen til udenlandske fodermestre og driftsledere bør fastsættes med udgangspunkt i lønnen til en faglært landmand. Der er ingen grund til at presse lønnen højere op.
L&F er ikke en arbejdsgiverorganisation, og derfor har vi ingen indflydelse på løndannelsen. Det har til gengæld GLS-A, som er arbejdsgiverorganisation for landbruget, og indgår overenskomst med 3F. Desværre har de Regionale Arbejdsmarkedsråd ikke sørget for at inddrage GLS-A eller andre relevante parter omkring landbruget, inden de tog stilling til lønniveauet. Det virker som om, at de kun har lyttet til 3F.

Vi håber derfor, at GLS-A vil gøre deres indflydelse gældende over for De Regionale Arbejdsmarkedsråd og tage situationen alvorligt. Det er nu, de skal vise, at de kender landbruget og er til gavn for landbruget. For vi har behov for udenlandske medarbejdere, hvis vi skal kunne opretholde landbrugsproduktionen og dermed sikre udvikling og arbejdspladser på landet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar